Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
ArchiCAD a nízkoenergetické budovy

Udržitelná architektura je pojem, pod kterým se skrývá způsob navrhování, konstruování a provozování budov s cílem minimalizovat jejich dopad na životní prostředí. Jedním z nejdůležitějších aspektů udržitelné architektury je energetická výkonnost budovy – schopnost omezit množství energie, kterou budova spotřebuje po celý její životní cyklus. Vybalancování estetických hledisek s požadavkem na nízkoenergetičnost je (mimo jiné) úkolem architektů. Oni nesou velkou zodpovědnost za vliv staveb na životní prostředí, přičemž tato zodpovědnost je prohlubována i legislativně.

Data, která obsahuje virtuální budova ArchiCADu, jsou zdrojem pro zpracování energetických analýz již od úvodních fází zpracování projektu. Energetická analýza je tak dalším příkladem mnohostranného využití existujících 3D dat a důkazem toho, jaké výhody virtuální budova přináší. Pakliže architekti mohou snadno analyzovat energetickou náročnost svých projektů již během studie, dokáží reagovat na dlouhodobé zájmy investora. Ovšem energetická výkonnost není jen cílem investora, z pohledu vlivu na životní prostředí se jedná o zájem nás všech.

Sofistikovaný software pro zpracování energetických modelů je k  dispozici již více než dvě desetiletí. Bohužel se vesměs jedná o systémy, které vyžadují hlubokou znalost dané problematiky i vlastního software. Výsledkem je, že pouze specialisté dokáží zpracovat energetické analýzy, přičemž se jedná o  dlouhý a nákladný proces. To ve finále znamená, že energetická analýza se dělá pouze jednou a to jako finalizace projektu. V této pozdní fázi slouží hlavně jako kontrolní nástroj pro potvrzení projektu, a je zřídka využita jako nástroj při jeho zpracování.

Dnes mají architekti k dispozici několik aplikací, které dokáží zpracovávat a aktualizovat energetické analýzy již v průběhu zpracování stavebního projektu. Základní energetická analýza tak nevyžaduje drahé specialisty a stává se jedním z nástrojů pro optimální zpracování projektu. Virtuální budova ArchiCADu je zdrojem všech informací o konstrukci a to do potřebné úrovně detailnosti. Tyto informace jsou přímo přístupné aplikacím Green Building Studio® a ArchiPHYSIK® nebo prostřednictvím datových standardů (IFC) dalším aplikacím pro simulaci energetického chování budov např. ECOTECT®, EnergyPlus® nebo RIUSKA®. Tyto systémy byly navrženy pro architekty a projektanty a lze je použít od fáze úvodní studie až k finální konstrukci – a to dle legislativních a normativních požadavků.

Použití ArchiCADu společně s výše jmenovanými aplikacemi přináší velké výhody architektům i profesářům. Protože výpočetní program pracuje přímo s daty modelu stavby, je informace o energetické náročnosti k dispozici v jakékoli fázi projektu. A změny na něm neznamenají přepracovávání výpočetních modelů – ty jsou automaticky generovány z modelů konstrukčních. Je jasné, že bez virtuální budovy je proces složitější a méně efektivní. "Tradičně se 75-80% zdrojů určených pro výpočet energetické náročnosti a zpracování energetické analýzy spotřebuje na přípravu modelu pro simulaci a analýzu; a v momentě, kdy je simulační model konečně připraven, vypadá vlastní projekt už jinak," říká Vladimir Bazjanac, z Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL). Avšak díky ArchiCADu lze aktuální 3D model snadno opakovaně analyzovat, nezávisle na tom, jak často se projekt mění. To nepochybně šetří čas i peníze projektantům i  investorům.

ArchiPHYSIK®

ArchiPHYSIK (APH) je samostatná aplikace (s přímým propojením na ArchiCAD) pro návrh, výpočet a optimalizaci fyzikálních vlastností budovy (tepelně izolační vlastnosti, difúze par a zvuková izolace). ArchiPHYSIK disponuje knihovnou vlastností materiálů a konstrukcí v ČR používaných, jež zabezpečuje přesné a reálné výpočty. Vestavěný "klima-generátor" přesně simuluje klimatické podmínky vybrané lokality. Předpřipravené formuláře v Česku vyžadovaných dokumentů značně zjednodušují generování certifikátů. Výpočet tepelných zisků a ztrát a difúze par probíhá v  grafickém prostředí. U-hodnotu a odolnost proti srážení par lze počítat a měnit pro každý prvek samostatně, změnou tloušťky konstrukční vrstvy či použitého materiálu.


Obr.1 - Energetický certifikát budovy podle OIB norem

Propojení ArchiCADu a APH umožňuje export modelu stavby do APH a výpočet požadovaných hodnot a návrh optimální konstrukce. Spočítané hodnoty lze přenést zpět do ArchiCADu. Toto obousměrné spojení přináší okamžitou informaci o tom, jak změny v konstrukci ovlivní chování budovy, a umožní tak optimalizovat projekt z pohledu energetické náročnosti již od jeho úvodních fází (studie).

APH je vyvíjen rakouskou firmou A-NULL EDV GmbH. Vývoj probíhá ve spolupráci s Vídeňskou technickou univerzitou a Donau-Universität Krems. V  současnosti je APH k dispozici jako samostatná aplikace nebo internetová služba v německy mluvících zemích, česká verze programu bude uvolněna během dubna 2006.


Obr.2 - Analýza konstrukce z  tepelného hlediska - průběh teploty

Hlavní vlastnosti

Typy výpočtů:
● tepelná izolace
● kumulace tepla
● difúze par
● zvuková izolace
● tepelné ztráty a zisky
● ekologický dopad - CO2 emise

Obsah knihovny ArchiPHYSIK:
● stavební materiály, jednoduché i kompozitní struktury (U-hodnoty, λ-hodnoty, eco-index a data akustické výpočty
● tepelné mosty
● místní klimatická data
● předdefinované formuláře (např. energetický štítek je vytvořen dle standardů ISO a EN)


Obr.3 - Pohled na knihovnu stavebních materiálů v  ArchiPHYSIK

Pro koho je ArchiPhysik určen
● architekty, kteří chtějí optimalizovat své projekty z pohledu energetické náročnosti
● úřady, které se vyjadřují k  projektům a sbírají data ze svého regionu (např. emise CO 2 ve vztahu ke Kjótskému protokolu)
● výrobce materiálů a konzultanty v oblasti spotřeby energií

Vazba ArchiCAD - ArchiPhysik
Pomocí doplňku (Add-on), instalovaného v ArchiCADu, je model vyexportován do souboru *.aps.
Tento soubor je načten do ArchiPHYSIK. Během importu je každý konstrukční prvek (různé typy zdí, desek, střech, oken a dveří a rovněž zón) spojen s údaji v knihovně APH. V APH je zvolena lokalita projektu a způsob (norma) výpočtu. APH automaticky opublikuje nejdůležitější data ve formě textového souboru. Tato data lze zobrazit (a aktualizovat) v ArchiCADu či tisknout jako certifikáty v  předdefinovaných formulářích.


Obr.4 - Princip propojení ArchiPHYSIK s ArchiCADem

Kompatibilita s ArchiCADem:
ArchiCAD 6.5; 7.0; 8.1; 9; StartEdition (MAC i WINDOWS)

Kontakt pro informace o  dostupnosti ArchiCADu i ArchiPhysik: www.cegra.cz
Autor: Tisková zpráva, 01.04.06 23:10
Návštěvnost: 18739 čtenářů
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Prosinec 2017
arrow
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2017
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.