Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
TWIN CITY - komplex administrativních budov

Autor: CEPM, DKLN | Ladislav Nagy
Spoluautoři: Martin Tribus, Igor Lauko, Zuzana Nágelová, Miroslav Prokopič, Milan Škorupa, Andrej Boroš, Kristína Martoníková, Timea Faragó, Zuzana Ditteová, Zuzana Farkašová
Adresa: Karadžičova, Továrenská, Mlynské Nivy, Bratislava, Slovensko | mapa
Investor: HB Reavis
Projekt: 2010-15 Realizace: 2014-16
Užitná plocha: 110000 m² Plocha pozemku: 19000 m²

Historický vývoj územia zóny Chalupkova
V zóne Chalupkova bol zaznamenaný intenzívnejší stavebný rozvoj od polovice 19.storočia. Išlo hlavne o priemyselné objekty, z ktorých najvýznamnejšími boli rafinéria APOLLO (založená v roku 1895), tepláreň pre APOLLO (neskôr BAT) a areál na výrobu silnoprúdových káblov a vodičov KABLO (rok založenia 1895). Rafinéria APOLLO bola na 80% zničená dňa 16. júna 1944 americkým bombardovaním (v tej dobe patrila nemeckému koncernu IG FARBEN). Rafinéria po povojnovej obnove naďalej fungovala v tejto lokalite až do roku 1963. Objekty teplárne sa sčasti stále nachádzajú v predmetnom území, pôvodný objekt na výrobu tepla od architekta Dušana Jurkoviča je od roku 2008 zapísaný v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok.

Charakter zástavby okolia
Stavba TWIN CITY (ďalej TC) je zo západnej strany lemovaná zbernou komunikáciou FT B2 Karadžičova, za ktorou sa nachádza územie kompaktného mesta s max. výškou zástavby do 21m. Existujúca zástavba v tejto časti je typická svojimi jasnými uličnými čiarami a  blokovou štruktúrou. Priamy dopad na riešené územie má v kontexte tejto časti okolostojacej zástavby hlavne Továrenská ulica s pokračovaním cez Jakubovo námestie až ku Šafárikovmu námestiu.
Zo severnej strany je komplex TC lemovaný zbernou komunikáciou FT B2 Mlynské Nivy, za ktorou v západnej časti dominuje výškový solitér centrály VUB, zvyšná časť je tvorená komplexom budov autobusovej stanice. Severnejšie od autobusovej stanice sa nachádza rozsiahla a z pohľadu sídliskových štruktúr v Bratislave významná obytná zóna „500 bytov“.
Východnú stranu TC lemuje zberná komunikácia FT B2 Košická, za ktorou je momentálne solitérny objekt GUMONu, a za ním rozsiahla asanovaná plocha bývalého GUMONu, na ktorej je pripravovaná nová výstavba.
Južná strana TC je v dotyku s plochami a objektmi, z ktorých väčšina je pripravovaná na ďalšiu výstavbu (viď súvisiace výhľadové UPP a UPD). V súčasnosti tieto plochy tvoria hlavný bratislavský brownfield, ktorý má potenciál stať sa novým centrom mesta. Nachádzajú sa tu bývalé priemyselné areály BAT, VUKI, APOLLO atď, momentálne z väčšej časti asanované resp. pripravené na asanáciu, na ulici Chalupkovej dvojpodlažný obchodný dom Bottova a prevádzka mäsiarstva Orbán, na Bottovej ulici galéria v bývalom priemyselnom objekte DESIGN FACTORY.
Hlavné kompozičné osi okrem hore spomenutých komunikácií sú tvorené Továrenskou ulicou a Chalupkovou ulicou na juh od riešených pozemkov.

Charakter zástavby TC
Urbanistický koncept logicky rešpektuje prirodzené kompozičné osi v území a je plne v súlade s uvažovaným umiestnením výhľadových dominánt v tomto území podľa UPN-Z Chalupkova (nárožie Karadžičova - Mlynské Nivy a Mlynské Nivy – Košická), zástavba je koncentrovaná pozdĺž Továrenskej ulice, uzlové priestory urbanistickej kompozície sú určené na ďalšie etapy výstavby, v rámci ktorých by sa tieto uzly riešili samostatne s adekvátnym dôrazom na ich výnimočnosť a dominantnosť.
Hmotovo-priestorové usporiadanie nadväzuje a tým pádom rozširuje charakter zástavby centrálnej mestskej oblasti, pričom pri návrhu bolo dôležité vysporiadať sa so vzniknutou diagonalitou uličnej siete pokračujúcej z CMO vzhľadom na lichobežníkový tvar zóny Chalupkova.
Objekty TWIN CITY sú tvorené novostavbami s výškou do 7np, ktoré vytvárajú polouzavretú blokovú zástavbu. Významným prvkom v návrhu je rytmizácia uličnej fasády do Továrenskej ulice, ktorá je dosiahnutá samotným hmotovým členením objektov. Okrem rytmizácie uličnej fasády to zároveň rieši svetlotechnické dopady na susedné pozemky a svetlotechniku vnútorných priestorov navrhovaných novostavieb.
Hlavnou urbanistickou filozofiou TWIN CITY nie je architektonická exhibícia foriem, materiálov alebo farieb, ale B U D O V A N I E   M E S T A formou budovania klasických uličných priestorov, formou budovania "normálnych" budov na "normálnom" mieste.
Riešenie Továrenskej a Chalupkovej ulice je principiálne prevzaté z UPN-Z Chalupkova (JELA s.r.o.), čím vznikajú ulice bulvárového typu, so zeleným pásom uprostred a z dopravného hľadiska významným prvkom je možnosť otočenia o 180 stupňov okolo tohto zeleného stredového pásu. Verejne prístupné priestory medzi navrhovanou zástavbou na Továrenskej ulici umožňujú pešie prepojenie medzi Továrenskou ulicou a Mlynskými Nivami.
DKLN, s.r.o.


Zdroj: autorská zpráva
Vložil: Petr Šmídek, 24.05.17
Návštěvnost: 8853 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Komentáře
Předmět Autor Datum
show all comments add comment
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Leden 2018
arrow
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2018
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.