Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
LOGIN  (permanent)
User:
Password:
Lost password?
New user registration
archiweb
NOVY fullbanner
SEARCH   in      
Rodinný dom Bernolakovo

Architect: Žitňanský Gonda architects | Márius Žitňanský, Peter Gonda
Location: Poľovnícka, Bernolákovo, Slovakia
Project: 2013-14 Completion: 2014-17
Area: 173 m² Built up area: 117 m²
Site Area: 446 m²

Rodinný dom sa nachádza v záhradách starej vidieckej zástavby v Bernolákove. Tvarovo zaujímavý koncept domu vznikol ako reakcia na okolitú zástavbu.
Na jednej strane reaguje na blízku kubickú zástavbu, na strane druhej reflektuje archetyp vidieckeho domu so sedlovu strechou. Výtvarnosť riešenia je založená na kompozícii bielej hmoty, do ktorej sú vsadené tmavé geometrické plochy zasklenia.
Projekt (ako sme spomenuli) nebol štandardným zadaním medzi architektom a investorom. Stavebníkom bol v tomto prípade jeden z autorov spolu s partnerkou. Obaja uvažovali o neštandardnom bývaní, ktoré bude síce súčasťou obce, no bude mať zároveň svoju intimitu a odstup od ruchu ulice.
Dom využíva potenciál okolitých záhrad, dôležitý je výhľad do krajiny. V interiéri je dôraz kladený na funkčnú, materiálovú, aj výtvarnú stránku riešenia. Vzniklo tak vnútorné prostredie, ktoré vytvára priaznivé podmienky aj pre kreatívnu prácu, ktorej sa obaja investori venujú.
Poloha je kľúčovým faktorom. Dom je umiestnený ako tretí zo šiestich samostatných rodinných domov medzi Poľovníckou a Potočnou ulicou. Husto zastavaný pozemok s rozmermi 15x200m (celá ulica) je prístupný spoločnou súkromnou komunikáciou. Striedanie dom-záhrada-dom... na vnútornej uličke je trendom hlavne v prímestských sídlach. Okolité objekty so sedlovými strechami sú prevažne zo začiatku a 80. rokov 20. storočia.
Realizovaný objekt nadväzuje na vidiecky kontext tvorivým spôsobom. Vychádza zo šikmých striech, ale mení ich formu na súdobý šikmý diagonálny tvar s pozdĺžnou osou sever-juh, ktorá sa tak stáva osou celého riešeného priestoru a súčasne prináša z každého uhla pohľadu iný zážitok. Priečny smer (vo vnútri zástavby) je nezastavaný. Otvára zaujímavé priehľady do zelene, hlavne z vyšších horizontov.
Samotný dom má parcelu veľkú 4,6 ára. Osadený je v jej severnej časti, kde sa nachádza aj státie pre 2 osobné autá, vstup do garáže a vstup do domu. Južnú časť pozemku tvorí trávnatá plocha s bezbariérovým prepojením na interiér domu. Dom sa nechce uzatvárať. Chce komunikovať s okolím. Eliminovanie plotov je na slovenské pomery netypické. nasledovaniahodné. Podľa autorov prispieva k budovaniu dobrých susedských vzťahov (my tomu pevne veríme :-).
Dispozícia domu je delená na pobytovú časť na prízemí. Spojená obývacia izba, jedáleň, kuchyňa a samostatná garáž s technickou miestnosťou. Poschodie domu tvorí pracovná a oddychová časť - v interiéri komunikuje s prízemím cez otvorenú schodiskovú galériu. Pri navrhovaní dispozície bol dôraz kladený na maximálnu otvorenosť. Priehľady v interiéri, ale aj výhľady do záhrad tvoria dôležitú súčasť bývania.
Keďže dom je realizovaný svojpomocne, od začiatku bola konštrukcia navrhovaná z ľahko dostupných a na spracovanie nenáročných materiálov. Prízemie je voľné, otvorené. Poschodie podopierajú dve nosné steny oddeľujúce obytnú časť od garáže a technickej miestnosti. Poschodie je tiež riešené ako otvorený priestor. Je delené len priečkami. Krov nie je podopretý, leží len na obvodovom murive.
Konštrukcia krovu je zaujímavá tým, že pre dodržanie čistého tvaru (aj v interiéri) nebolo možné stužiť krokvy klieštinami. Preto je konštrukcia krovu riešená ako priehradová, priečne stužená väznicami. Zložitosť krovu ešte podtrhuje fakt asymetrického, pultovo - sedlového tvaru s vrcholom uloženým po uhlopriečke domu.
Na fasáde je použitá biela akrylátová omietka. Detaily okolo okien sú vyhotovené z lepeného fasádneho obkladu v čiernej lesklej povrchovej úprave. Výplne otvorov tvoria hliníkové rámy s fixným a otváravým zasklením. Okná majú čiernu lesklú povrchovú úpravu s vnútorným bielym textilným tienením.
Architektonické riešenie podporuje tiež povrchová úprava strechy z bielej tekutej membrány. V takejto podobe na Slovensku bola realizovaná prvýkrát. Zjednotenie povrchov fasády a strechy sceľuje tvar domu a pomáha vyznieť samotnej skulpturálnej forme.
V interiéri je použitý sádrokartónový obklad stien a stropov s bielym matným náterom. Biela matná liata podlaha je miestami doplnená dubovým obkladom. Každá miestnosť má základnú bielu farebnosť. Na vybraných pozíciách je akcentovaná o drevený detail v podobe vloženej podlahy, obkladu, podhľadu, prípadne aj dreveného umývadla a sprchového kúta... Dôležité interiérové prvky (napr. sedenie a osvetlenie) sú doplnené formou transparentných objektov z číreho polyakrylátu.
Dôležitým elementom interiéru, ale aj exteriéru je osvetlenie, na ktoré bol kladený veľký dôraz. Na jeho dizajn, funkčnú i technickú stránku. Osvetlenie je plnohodnotným výrazovým prostriedkom, pričom prináša do domu kvalitné osvetlenie a emócie pomocou rôznych svetelných scén. Zaujímavosťou projektu osvetlenia je fakt, že je v celom rozsahu autorským riešením a všetky svetlá boli vyvíjané aj vyrábané na mieru.
Žitňanský Gonda architects

Literature

Source: autorská zpráva
Added by: Petr Šmídek, 07.07.17
Attendance: 14088 readers
Share: 
Send link to this page by email
Your name Your e-mail address
Message
Addresses  (comma separated)
Comments
Subject Author Date
Nadherne Vlado Hrivňák 12.07.17 09:38
dokonale kakao 13.07.17 10:43
čistokrásne May 15.07.17 08:37
show all comments add comment
Job find
Actuals
Event calendar
arrow
January 2018
arrow
Daily news
e-SHOP
BLOG - last articles
Last comments
BLOG - last comments
TOPlist © archiweb.cz 1997-2018
All materials shown on this web site are subjected to copyright (No.121/2000 Sb.). Any publication or distribution of the content is forbidden without a written consent of the provider.
archiweb.cz uses news agency reports of ČTK, which stipulates all copyright. Any publication or distribution of the content from ČTK sources is forbidden without a written consent of ČTK.