Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Pavilon prvního stupně ZŠ a ZUŠ Líbeznice

Autor: Projektil architekti | Adam Halíř, Ondřej Hofmeister, Marek Sankot, Bohdana Linhartová, Adam Hašpica
Autoři grafického řešení: Kultivar - Zuzana Brychtová Horecká, Ondřej Šorm
Technika prostředí budov: Techorg s.r.o.
Statika: RECOC spol. s r.o.
Adresa: Měšická 322, Líbeznice, Česká republika | mapa
Investor: Obec Líbeznice
Náklady: 44 000 000 CZK Projekt: 7/2014
Realizace: 8/2015 Soutěž: 10/2011
Užitná plocha: 1026 m² Zastavěná plocha: 1126 m²
Obestavěný prostor: 4504 m³

Základní škola pro 240 dětí v 8 kmenových třídách, které po vyučování zároveň fungují jako třídy školní družiny. Jídelna umožní po jednoduché a rychlé přestavbě produkci představení základní umělecké školy, či filmovou projekci s přednáškou. To vše na 1000 m² užitné plochy.

Místo — Areál základní školy se rozprostírá na 3 hektarech severovýchodního okraje obce. Hlavní budova z roku 1956 byla dlouhou dobu osamělou dominantou v krajině, dokud k ní nedorostla zástavba od jádra obce. Dnes je zahrada školy z jihu a západu obklopena individuální obytnou zástavbou, zatímco na sever a východ plyne do volné krajiny. V průběhu let doplnil hlavní budovu uvnitř areálu park, dopravní a sportovní hřiště a samostatný pavilon školní družiny. Předměstská neurčitost byla v době počátku projektu zřetelná i v předpolí areálu, kde nebyly zřejmé hranice mezi pěšími a dopravními plochami.

Architektonicko-urbanistické řešení — Vývoj projektu stavby byl dlouhý a přerývaný. Návrh nového pavilonu v zahradě školy byl původně určen pro mateřskou školu sídlící ve vile naproti školnímu areálu. Kapacita školky byla v té době nedostatečná, a obec proto vypsala vyzvanou architektonickou soutěž na podobu školky nové, umístěné v areálu školy.
Nový pavilon jsme do školní zahrady urbanisticky začlenili tak, aby byl ke svým společníkům v zahradě - hlavní budově školy a školní dužině – v rovnoprávném postavení.
Stavbu jsme navrhli jako prstenec obepínající malou zahradu pro předškolní děti, a ohraničující ji tak v rámci velké zahrady pro školáky. Velikost vnitřní zahrady byla dána hygienickým požadavkem 4 m² na jedno dítě, a kruhová zahrada tak měla poskytnout prostor 400 m² pro plánovaných 100 dětí.
Konstrukce a technické řešení školky vycházelo vstříc zadání obce, kde hlavními požadavky byly nízké investiční náklady a extrémně krátká doba realizace. Mateřská školka byla tedy navržena jako montovaný skelet z prefabrikovaných železobetonových prvků, kombinovaných s výplňovými dřevěnými skeletovými konstrukcemi.
Z realizace stavby v této podobě sešlo, zčásti z důvodů finančních a zčásti z důvodů demografického vývoje, jenž vyvolal na straně obce logické úvahy o reálnosti změny funkce již vyprojektované a povolené stavby.
Před zahájením prací na přepracování návrhu na pavilon ZŠ bylo ve spolupráci s investorem svědomitě formulováno zadání s ohledem na výšku  investičních nákladů a univerzalitu využití budovy. Jak se v předešlé fázi ukázalo, flexibilita řešení stavby je klíčový aspekt při hodnocení její využitelnosti, a tedy i účelnosti vynaložených investic. Zadání bylo v několika krocích rozšířeno na limitní mez, kdy klíčovými parametry byly počet dětí, omezení stavebního objemu a množství provozovaných funkcí.
Pavilon ZŠ drží původní koncept domu obepínajícího vnější prostředí. Na rozdíl od zahrádky ale nyní mezikruží vytváří ve svém středu atrium - venkovní učebnu ve stínu platanu uprostřed domu.

Technika prostředí — Stavba je koncipována jako objekt stavebně „těžký“ s akumulační hmotou železobetonových konstrukcí. Zdroj chladu a tepla je geotermální energocentrála umožňující maximální využití bezkompresorového přirozeného chlazení ze soustavy 6 zemních vrtů. Distribuci tepla či chladu zajišťuje termoaktivní železobetonová nosná konstrukce stropu (systém BKT). Tento systém je regulován s ohledem na předpověď počasí a předpokládané provozní stavy. Takové řešení také umožňuje odebírat elektrickou energii podle nejvýhodnějších tarifů, což spoří provozní náklady.
Veškeré prostory jsou vzduchotechnicky větrány s rekuperací tepla a chladu prostřednictvím 9 vzduchotechnických jednotek. To zajišťuje stabilně kvalitní prostředí pro výuku a zároveň snižuje spotřebu energií. V případě vhodných teplot venkovního prostředí je samozřejmě možné větrat přirozeně okny a dveřmi.
Součástí šetrného řešení objektu je také vegetační střecha, která zadržuje dešťové vody a pozitivně reguluje teplotu a vlhkost místního mikroklimatu.

Grafický koncept vychází z ideje sluneční soustavy. Dvůr uprostřed kruhové stavby jako slunce, 8 tříd kolem jako 8 planet. Před každou třídou je intarzie v podlaze - barevný kruh v reálném poměru příslušné planety vůči slunci - dvoru. Každá třída má tedy svůj název (Merkur, Venuše….), také svou barvu, kterou jsou vysázeny číslice na skříňkách u tříd a v zádveří vchodu, názvy tříd na dveřích, jména učitelů a také určité barevné akcenty na nábytku uvnitř tříd. Jinak je barevnost světlá, vlastně bílá a syté barvy tak dobře vyniknou. Dalším výrazným prvkem je písmo Lucius, jehož autorem je Jaromír Hárovník. Písmena jsou vyrobena z magnetu a děti si tak mohou s písmeny hýbat, přemísťovat je, případně komolit názvy svých tříd, vše je dovoleno. V kombinaci se záměrnou nedokonalostí zvoleného fontu a neuspořádaností písmen a číslic, vzniká živé a hravé grafické prostředí. Toto je ještě doplněno bezpečnostními polepy skel na  vnitřní skleněné fasádě, ve formě různých jednoduchých obrázků-ikon z prostředí vesmíru. Vesmírné objekty jsou nalepeny rovněž neuspořádaně v duchu velkého chaosu.Projekt
Fotografie
Andrea Thiel Lhotáková
Zdroj: Autorská zpráva
Vložil: Kateřina Lopatová, 08.02.16
Návštěvnost: 28089 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Komentáře
Předmět Autor Datum
...denní osvětlení učeben... Sl.Kuchovský 10.02.16 17:59
Okná tomasgunis 10.02.16 22:27
Ad okna ferdos 11.02.16 09:08
Denné oscetlenie.. Miroslav Ričovský 11.02.16 14:41
změna světlíků . . . Sl. Kuchovský 11.02.16 17:39
bezvadně sestavený provoz-tam bych rád chodil! pavlik.t 02.03.16 09:53
show all comments add comment
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Leden 2018
arrow
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2018
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.