Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
LOGIN  (permanent)
User:
Password:
Lost password?
New user registration
archiweb

SEARCH   in      
Státní vědecká knihovna

Architect: SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. | Radim Kousal
Location: Rumjancevova 1, Liberec, Czech Republic
Completion: 1995-2000

Říká se, že obtížnost řešení návrhu moderní knihovny spočívá v soužití bibliotéky a mediatéky, setkání dvou světů, knihovnictví historického a knihovnictví budoucnosti. Východisko z tohoto problému je návrh nadčasového a univerzálního zařízení, které je schopno absorbovat oba tyto světy, a zároveň má velkou kapacitu integrovat proměnlivost programu bibliotéky a mediatéky.
Knihovna třetího tisíciletí je všeobecné informační, textové a multimediální centrum, jehož architektonický prostor zaručuje vysokou stavebně-technickou flexibilitu a který lze neustále přizpůsobovat měnícím se požadavkům. Prostor, umístěný na hmotné podnoži depozitářů a parkingů, je strukturován vzájemně propojenými palubami a vymezen válcovým obalem střechy a pláštěm z průsvitných a průhledných skel.
Prosklený plášť odrážející proměnlivost funkce knihovny je chráněn proti slunci proměnlivým rastrem slunolamů. Jednoduchá, kompaktní a dynamická forma knihovny využívá v maximální míře kontroverznosti staveniště k vyjádření provozních vazeb v souladu se sémiotickým významem architektury.
Umístění knihovny v horním centru města Liberce navazuje na urbanistickou koncepci řazení významných budov města, jakými jsou radnice, divadlo, knihovna, hospodářská fakulta, na paralelní osu horního centra města. Průčelí, jemuž vévodí mediální stěna, je obráceno do polouzavřeného prostoru malého náměstí, ze kterého se vstupuje do knihovny a do židovského kulturního centra s modlitebnou. Jednoduchá uzavřená forma synagogy vychází z tvaru poloviny Davidovy hvězdy. Plášť z kamenných bloků se třemi průřezy, kterými vniká do synagogy světlo, připomíná Zeď nářků. Vytesaný hebrejský verš z tóry po jeho obvodě a stopa obrysu zničené synagogy v dlažbě náměstí a knihovny jsou svědectvím o tragické události. Ústředním prostorem židovského kulturního centra je modlitebna, kolem které se vine rampa, jež propojuje modlitebnu se společenskou částí a administrativou židovské obce. Komunikační rampa vytváří ochoz, který slouží jako výstavní prostor, anebo může sloužit pro ženy v případě ortodoxního obřadu. Hra světla, atmosféra inspirující se ve středověkých pražských synagogách, avšak vyjádřená jednoduchými moderními prvky, vytváří příjemné prostředí pro setkávání komunity, místo soustředění a uvědomování si historie, kořenů původu.
Společnost a jedinec, dva fenomény, které předurčují dvě části knihovny - část společenskou a část studijní - mediatéku a bibliotéku. Tyto samostatné části mají vzájemnou komunikační, vizuální, informační a mediální vazbu. Návštěvník knihovny objevuje a vstupuje do různých oddělení - světů, světa informací, poznání, objevů, setkání, fantazie, zvuků... Komunikaci mezi knihovnou a městem vytváří mediální stěna se dvěma vloženými displeji, které zajišťují přenos důležitých informací o kultuře, programu a dalších aktivitách knihovny města a regionu.

Project
Fotografie
Aleš Jungmann
Source: autorská zpráva
Added by: Jan Kratochvíl, 10.08.05
Attendance: 60910 readers
Share: 
Send link to this page by email
Your name Your e-mail address
Message
Addresses  (comma separated)
Comments
Subject Author Date
víc než jen fotky,,,, hajecek007 20.02.09 20:41
show all comments add comment
Job find
Actuals
Event calendar
arrow
December 2017
arrow
Daily news
e-SHOP
BLOG - last articles
Last comments
BLOG - last comments
TOPlist © archiweb.cz 1997-2017
All materials shown on this web site are subjected to copyright (No.121/2000 Sb.). Any publication or distribution of the content is forbidden without a written consent of the provider.
archiweb.cz uses news agency reports of ČTK, which stipulates all copyright. Any publication or distribution of the content from ČTK sources is forbidden without a written consent of ČTK.