Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb
JAP
HLEDEJ v sekci     
Pavilon Pohotovost - Emergency FN HK

Autor: Michal Juha, Jan Topinka
Autor interiéru: Jan Topinka
Spolupráce: Blanka Handrychová, Danica Havlíková, František Huber, Jan Trávníček, Roman Repa, Roman Jarosil
Adresa: Hradec Králové, Česká republika | mapa
Investor: Fakultní nemocnice Hradec Králové
Projekt: 2006 Realizace: 10/2006 - 05/2008
Soutěž: 07/1999

Urbanismus
Urbanismus celé centrální části nové části Fakultní nemocnice Hradec Králové vychází z konceptu vzešlého z architektonické soutěže v roce 1999. Pavilon Pohotovost - Emergency je završením celého komplexu staveb, které vznikaly v minulých letech a zároveň dokončením celého zmíněného urbanistického konceptu, který mimo jiné uspořádal celý prostor a rozdělil jeho provoz na rušnější část s příjezdy a kapacitním parkovištěm a klidovější parkovou část.
Pro budovu Pohotovost - Emergency  byla dána významná lokalizace ve spojnici pomyslných os chirurgického pavilonu akad. Bedrny a Pavilonu interních oborů. S těmito budovami tvoří nový pavilon integrovaný celek - "funkční monoblok akutní medicíny FNHK".
Orientace, architektura i hmotové uspořádání reflektuje důležitost pavilonu pro akutní záchranu lidských životů.
Navrhované dopravní řešení vychází jak ze současného stavu vjezdu do areálu FNHK a ze současné organizace vnitroareálové dopravy, tak z plánovaného dopravního řešení předprostoru nemocnice.
Součástí stavby je přistávací plocha pro helikoptéry záchranné služby, jejíž těleso vytváří zároveň i jasný orientační bod a výtvarnou dominantu.
Nástupní prostor je zastřešen, objekt nesoucí zastřešení v sobě spojuje    také funkce kolárny a jakéhosi paravánu odstiňujícího přilehlou stávající trafostanici od hlavních nástupních cest do společné vstupní haly.

Koncepce
Funkční určení objektu není už svojí podstatou příliš optimistické prostředí. Bolest a zármutek jsou všudypřítomné.
Úkolem a snahou architektů bylo tyto pocity, alespoň v rámci možností, potlačit a zmírnit.
Základní zvolený motiv grafické a barevné identifikace objektu je rozkvetlá louka.Florální motivy se prolínají exteriérem i interiérem jako jednotící linka návrhu v různém technickém i barevném provedení.
Nový pavilon Pohotovost - Emergency  je přímo napojen na společnou vstupní halu objektů interny a stávající chirurgie ze strany tzv. akutního a ambulantního vstupu. Druhé propojení s pavilonem akad. Bedrny je situováno do centra dispozice, jedná se o spojení pro akutní a emergentní provoz s návazností provozů a je navrženo jako spojovací krček ve všech třech funkčních podlažích nového pavilonu.
Objekt je pětipodlažní. 1. podzemní podlaží je navrženo jenom jako částečné a provozně navazuje na zásobovací dvůr a technické prostory Pavilonu interních oborů.
V přízemí je provoz akutního a emergentního příjmu pacientů. Akutní příjem začíná v návaznosti na společnou vstupní halu čekárnou pacientů a pokračuje pultem informací a identifikace a traktem univerzálních a flexibilních vyšetřoven nebo vyšetřovacích boxů. Emergentní příjem je situován jakoby v protisměru na protilehlé straně budovy. Začíná halou sanitek pro krytý transport pacientů v ohrožení života a na tu hned navazuje nukleus tohoto provozu, emergentní sál se třemi lůžky a technologickou rezervou pro další dvě lůžka.Medicínské i servisní místnosti uprostřed dispozice jsou využívány pro oba toky pacientů, mají přehlednou orientaci a bezproblémově navazují jak na komunikační vertikálu pro spojení s provozy ve vyšších podlažích, tak na pavilony interny a chirurgie.
Ve 2. a 3. nadzemním podlaží jsou umístěny identické jednotky pro intenzivní péči, které jsou funkčně diferencovány pouze přístrojovým vybavením. Provozní schéma jednotek je osově téměř symetrické a centrální a vychází z osvědčených a léty prověřených schémat obdobných provozů.
4. nadzemní podlaží je věnováno strojovnám a jiným nezbytným technickým provozům a je pouze nad částí půdorysu.
Střecha strojoven je navržena jako přistávací plocha pro helikoptéry. Heliport je řešen v souladu s požadavky předpisu MDS ČR L 14H jako pracovní, vyvýšený heliport HEMS pro provoz podle pravidel letů VFR. Letecký provoz je plánován pro sekundární lety (tj. zejména přeprava, nemocných, raněných, transplantátů apod.).

Konstrukce a stavební řešení
Pohotovost - Emergency je o vnějších rozměrech 57,77 m x 33,14 m a výšce  na úrovni +20,800m  v nejvyšším místě (střecha výtahové šachty). Objekt je v nejvyšší části se čtyřmi nadzemními podlažími a z cca 1/4 je podsklepen.
Stavebně je objekt řešen jako smíšený železobetonový monolitický systém. Jedná se o skelet, ve kterém jsou sloupy po obvodě a okolo výtahů a schodišť nahrazeny nosnými stěnami. V části je konstrukce stropu řešena deskou (bezprůvlakový systém) a v části je deska doplněna monolitickými hlavicemi. Objekt je rozdělen na tři samostatné dilatační celky, z nichž jeden je tvořen vlastním objektem Emergency a druhý spojovacím mostem do Pavilonu akademika Bedrny (chirurgie) a třetí heliportem a jeho konstrukcí. Založení objektu je plošné, to které je umožněno provedením hloubkového vibračního zhutňování .

Svislé konstrukce suterénu jsou tvořeny obvodovými železobetonovými monolitickými stěnami tl. 300 mm, vnitřními stěnami tl. 200 mm a čtvercovými sloupy 400 x 400 mm. V nadzemních podlažích jsou svislé konstrukce tvořeny železobetonovými monolitickými stěnami  tl. 200 mm, sloupy obdélníkovými 600 x 400 mm, čtvercovými 400 x 400 mm a kruhovými průměru 400 mm rozmístěnými v modulové síti. Stěny  v 1. a 2. patře na osách 5-8, vynášející vykonzolované stropní desky přízemí 1. a 2. patra ,  jsou provedeny v tl. 400 mm. Na tyto stěny pak v přízemí navazují již zmíněné zesílené sloupy 600 x 400 mm. Ve 3. patře je už situována pouze konstrukce heliportu (resp. stěny strojovny VZT a chlazení) a dojezd výtahu. Svislými nosnými prvky jsou opět stěny v kombinaci se sloupy. Atiky lemující okraje stropní desky (pod střechou) budou provedeny ze železobetonu v tloušťce 200 mm ve stejné kvalitě jako sloupy a stěny.
Monolitická železobetonová stropní deska nad suterénem je navržena v tl. 250 mm. Nad některými sloupy je deska zesílena monolitickou hlavicí a trámem na celkových 450 mm. Důvodem je snaha o zesílení desky v místě deformací stropní desky v přilehlých velkých polích. Monolitické železobetonové stropní desky nad přízemím, 1. a 2. patrem jsou navrženy opět v tl. 250 mm. Nad většinou sloupů je i zde deska zesílena monolitickými hlavicemi na celkových 450 mm. Stropní desky jsou ztuženy pomocí obvodových a místy i vnitřních trámků, Stropní desky v přízemí, 1. a 2. patře jsou za osu A vykonzolované a jsou vynášeny pomocí stěnových konzol. Atikové trámky jsou tl. 200 mm. Součástí stropní desky nad přízemím na osách 5-8 jsou trámy tl. 400 mm, které jsou pokračováním stěn 1.a 2. patra.
Nosná konstrukce heliportu je tvořena vodorovnou deskou tl. 250 mm na úrovni +16,450 a další vyspádovanou  deskou tl. 250 mm, která středovou vodorovnou desku objímá. Vnitřní vodorovná deska je opět lokálně zesílena pomocí sloupových hlavic. Svislé konstrukce jsou tvořeny sloupy 400 x 400mm a stěnou tl. 200 mm. Tato stěna je půdorysně zkřivena a tvoří uzavřený obrazec. Po svém obvodu je pak v pravidelném rastru ztužena pomocí žeber opět v tl. 200 mm. Veškeré konstrukce heliportu jsou od spodní stavby oddilatovány zdvojením stropní desky nad 2. patrem. Dilatační spára je široká 20 mm a bude do ní vložena celoplošně pryžová podložka pro zamezení přenosu vibrací do zbytku stavby. Parametry zatížení jsou specifikovány v části C1.2 konstrukční řešení tohoto projektu.
Tzv. Sdružený objekt kolárny a zastřešení vstupních partií je tvořen železobetonovou nosnou konstrukcí doplněnou o ocelové vodorovné nosníky. Na samotné zastřešení je použita napnutá membrána z tkané vysokopevnostní textilie.
  
V budově Pohotovost - Emergency  se dále rozvíjí principy známé z již dříve realizovaných staveb v komplexu funkčního monobloku, především z Pavilonu interních oborů, a to je maximální snaha osy investor a uživatelé - architekt a generální projektant - generální dodavatel stavby o humanizaci a detailně diskutovanou funkčnost celého sofistikovaného provozu.
Projekt
Fotograf
Andrea Thiel Lhotáková
Zdroj: autorská zpráva
Vložil: Jan Kratochvíl, 20.07.11
Návštěvnost: 54528 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Komentáře
Předmět Autor Datum
show all comments add comment
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Leden 2018
arrow
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2018
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.