Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
LOGIN  (permanent)
User:
Password:
Lost password?
New user registration
archiweb

SEARCH   in      
Rudolfinské memorandum k Metropolitnímu plánu Prahy
Architekti stojí na křižovatce a přemýšlí, jestli na východ nebo raději na západ.

 

 

Nový návrh územního plánu Prahy zveřejněný na jaře letošního roku vzbudil v části zainteresované veřejnosti nejistotu v nepřehledném způsobu plánování budoucího rozvoje hlavního města Prahy. Řada městských částí, občanská sdružení a iniciativy vyjadřují obavy, zda a jak budou zohledněny jejich představy. Společným úsilím architekta Zbyňka Buchty, urbanisty Milana Macouna a architekta publicisty Tomáše Vícha vzniklo v průběhu léta v centru Prahy v pivnici U Rudolfina tzv. „Rudolfinské memorandum“, které shrnuje v několika větách poválečný vývoj Prahy a představuje vizi jejího budoucího způsobu plánování. Memorandum reflektuje soudobé architektonické a územně plánovací dění v hlavním městě Praze a vyjadřuje se ke způsobu vzniku hlavních plánovacích dokumentů a přístupu městských plánovacích a pořizovacích institucí. Urbanismus města po totalitních a následných živelných letech hledá svou demokratickou tvář. Krize v přípravě Metropolitního plánu, která v úterý 20. 9. 2016 vyústila v odvolání ředitele IPR Petra Hlaváčka, je dle autorů memoranda způsobena přílišnou důvěrou autorů návrhu územního plánu v samo řiditelný rozvoj města, kde vítězí silnější. Po letech zkušeností z posttotalitního období autoři vidí východisko z chaosu divokého flexibilního rozvoje v otevření nové cesty územního plánování, pro kterou hledají sympatizanty. Cesta regulačních plánů, které jsou samostatným stupněm územně plánovací dokumentace dle Stavebního zákona, je tou správnou cestou, která umožní jak jednoduchý a koncepční územní plán, tak otevře obyvatelům možnost se účastnit spolurozhodování o rozvoji místa, kde žijí. Své sympatie k iniciativě Rudolfinské memorandum vyjádřily neziskové organizace Auto*Mat a Arnika. Architekti a urbanisté, kterým je memorandum adresováno především, se zatím nevyjádřili v žádném směru.

  

Tomáš Vích, 24. září 2016

 

 

 

Rudolfinské memorandum
  
k Metropolitnímu plánu Prahy

 

My, níže podepsaní architekti a urbanisté jsme se po řadě debat a zralé úvaze rozhodli vydat společné memorandum k probíhající přípravě Metropolitního plánu, který má vstoupit v roce 2020 v platnost a na dalších 20 let určit urbanistickou koncepci rozvoje hl. m. Prahy.

Období komunistického centrálního plánování má na svědomí prstenec paneláků a magistrálu pod Muzeem. Posttotalitní období nám zanechalo sídelní kaši okolo města způsobující dopravní zácpy. Od roku 2000 došlo důsledkem korupce k tisíci změnám „závazného“ územního plánu, a ke spekulativnímu zvyšování monofunkční zástavby, která dál zesiluje dopravní zátěž. Po absurdním prodloužení „platnosti“ tohoto územního plánu až do roku 2020 s narůstající nedůvěrou přecházející v jistotu stále více chápeme, že tzv. „Metropolitní plán“ nevidí za hranici Prahy a povyšuje chaos na tvůrčí princip urbanismu, a že nepředkládá jasnou urbanistickou koncepci, která by zaručila tolik potřebný polyfunkční a polycentrický růst města, městských částí, čtvrtí a nevytváří podmínky pro zodpovědnou správu naší metropole. S narůstajícím rozhořčením vnímáme formální „komunikaci“ jak s odbornou, tak politickou a laickou veřejností.

Za východisko z dnešní krize a chaosu považujeme, jak je v Evropě běžnou praxí, tvorbu podrobnějších regulačních plánů, vzniklých na základě veřejných architektonických a urbanistických soutěží. Projednávání regulačních plánů převezme odpovědnost za mnohovrstevný a přiměřený rozvoj různorodých území v potřebném detailu a za účasti místních obyvatel. Věříme, že díky regulačním plánům, které se stanou novým standardem, Pražané dostanou zdravý a jednoduchý územní plán na evropské úrovni, který se očistí od regulací výšek a charakteru, které mu ze Zákona nepřísluší, a naopak bude plán doplněn o veřejně prospěšné stavby radnic, koncertních sálů, divadel, muzeí, škol, knihoven, stadiónů a především parků, které dělají město přátelské a kulturní.

Územní plán musí být trvale udržitelný jak po stránce sociální, tak ekonomické a ekologické, a nelze k němu dospět jinak než veřejnou dohodou.

 

Milan Macoun a Tomáš Vích, září 2016, PrahaRudolfinský projev Petra Pitharta k 80. narozeninám Václava Havla, 5. října 2016

26.09.16 06:00
Attendance: 5758 readers
Share: 
Send link to this page by email
Your name Your e-mail address
Message
Addresses  (comma separated)
Comments
Subject Author Date
Možná předbíhám, Tomáš Vích 02.10.16 16:10
víra josef smutný 02.10.16 20:24
znáš ten vtip o ptáku Ojojáku ? josef smutný 02.10.16 21:04
Negativní stanovisko Tomáš Vích 02.10.16 21:46
Sympatizanti memoranda Tomáš Vích 04.10.16 09:08
1. architekt hlásící se k Rudolfinskému memorandu Tomáš Vích 06.10.16 18:54
Kdyby se povedlo koalici do voleb 2018 Tomáš Vích 04.11.16 00:45
Vize města Tomáš Vích 19.11.16 09:05
Výšky a charakter betonář 24.11.16 14:13
Krajinný ráz! Tomáš Vích 24.11.16 14:51
Prostorové uspořádání betonář 24.11.16 15:48
...což nemá logiku Tomáš Vích 24.11.16 19:03
logika betonář 25.11.16 09:29
logika Tomáš Vích 25.11.16 11:20
Porovnání panoramatu v měřítku regulačního a územního plánu Tomáš Vích 25.11.16 12:15
prostorové uspořádání...... Praha 25.11.16 12:35
tak nějak... tzdvihal 26.11.16 12:02
Veduty Tomáš Vích 26.11.16 15:44
ad měřítko vedut Tomáš Vích 27.11.16 12:27
veduty tzdvihal 27.11.16 17:45
Příloha textové části ÚP může mít podrobnost RP ??? Tomáš Vích 27.11.16 19:43
Politické zadání? Tomáš Vích 28.11.16 01:14
Vedoucí kanceláře a ředitel Zdeněk Skála 28.11.16 09:24
veduty tzdvihal 28.11.16 09:58
Podrobnost veduty Tomáš Vích 28.11.16 14:40
Kam zmizela celá diskuse k článku Zachraňme Ochoz ? Janek 30.11.16 11:52
Kam zmizela celá diskuse k článku Zachraňme Ochoz ? 30.11.16 13:53
ZMĚNA Č. 1 – ÚP HOSTĚNICE – TERMÍN PŘIPOMÍNEK DO 7.12.2016 02.12.16 09:42
Kam zmizela celá diskuse k článku Zachraňme Ochoz u Brna ? Georg 03.12.16 11:34
Dotaz pro kolegu Vícha betonář 08.12.16 14:18
"stanovení podmínek prostorového uspořádání ploch" Tomáš Vích 08.12.16 16:44
Měřítko betonář 09.12.16 22:06
Měřítko Tomáš Vích 09.12.16 22:37
re. betonář Praha 12.12.16 09:55
re Praha Tomáš Vích 12.12.16 11:12
Rudolfinské memorandum k Metropolitnímu plánu Prahy Jan 12.12.16 12:28
Amen Tomáš Vích 12.12.16 22:32
Kruh se neotevřel, Tomáš Vích 15.12.16 09:43
Kruh Praha 19.12.16 09:15
Hudba Praha Tomáš Vích 19.12.16 10:25
Asi.......... Praha 22.12.16 09:34
Krásné Vánoce Praho! Tomáš Vích 22.12.16 14:46
probouzím se a........... Praha 28.12.16 13:06
Centrální blues.........Praze Zdeněk Skála 30.12.16 10:33
............re. Praha 30.12.16 10:55
Praze Zdeněk Skála 30.12.16 11:00
Je to smutné Jan 06.01.17 13:34
ŽPP 2022 Tomáš Vích 29.03.17 11:32
MPP 2024? Tomáš Vích 08.09.17 21:49
Symptomatické je, Vích 08.09.17 22:47
...Symtomatické... Zdeněk Skála 15.09.17 16:57
Děláme na tom Tomáš Vích 17.09.17 11:52
RMMPP 2017 Vích 29.09.17 11:12
Zdravý plán Prahy Tomáš Vích 10.10.17 15:09
show all comments add comment
Job find
Actuals
Event calendar
arrow
November 2017
arrow
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Daily news
e-SHOP
BLOG - last articles
Last comments
BLOG - last comments
TOPlist © archiweb.cz 1997-2017
All materials shown on this web site are subjected to copyright (No.121/2000 Sb.). Any publication or distribution of the content is forbidden without a written consent of the provider.
archiweb.cz uses news agency reports of ČTK, which stipulates all copyright. Any publication or distribution of the content from ČTK sources is forbidden without a written consent of ČTK.