Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Rudolfinské memorandum k Metropolitnímu plánu Prahy
Architekti stojí na křižovatce a přemýšlí, jestli na východ nebo raději na západ.
Komentáře
Možná předbíhám, Tomáš Vích 02.10.16 16:10
ale očekávám následující harmonogram:

- 2016 MMR zamítne návrh MPP
- 2017 upravená verze,
- 2018 přijde nadlimitní kvantum připomínek, lavina, která nepůjde ani technicky projednat,
- 2018 komunální volby,
- 2019 nový začátek, nové zadání,
- 2020 nový návrh plánu,
- 2022 projednání,
- 2025 schválení?

Jediné východisko vidím obrovské kvantum "detailů" řešit v samostatných regulačních plánech, jak náleží dle stavebního zákona. Dnes jsou charakteristické parametry výstavby "flexibilně" řešené v MPP, tedy de facto řešené nejsou, a nechávají se na vůli stavebních odborů. Když se podaří dosáhnout toho, aby územní plán obsahoval "JEN" to co má, tedy koncepci, tak se řádově sníží i množství připomínek a termín 2020 může být reálný. Zároveň tím problematika podrobnější regulace nespadne pod stůl, ale bude se řešit se všemi lokálními účastníky v samostatných řízeních.

Nebo jinak: MPP řeší svým kreativně inovativním důrazem na lokality, jejich charakter a na výškovou regulaci parametry, které již nejsou v pravém slova smyslu koncepční, jak přísluší ÚP, ale spadají do o řád detailnějších RP. Což dle zákona nesmí. Mluvím o pravých regulačních plánech, které cestou soutěží a studií budou předjednány, projednány a schváleny. Tím do jednání vstoupí zastupitelstvo a veřejnost daleko před podáním prvního stupně dokumenace a pokud již zde nedojde k demokratickému konsensu, nic se nekoná.
víra josef smutný 02.10.16 20:24
no, musím říci že tvůj harmonogram zní až tragicky realisticky

ovšem tvoje Víra v regulační plány - nechápu, kde ji bereš, a zda máš vůbec nějakou zkušenost s aplikací tohoto nástroje.
A myslím, že v Čechách regulační plány na rozdíl od Hulení tady prostě zatim nemá vybudovanou tradici
A kdo je bude dělat ? A především kdo je bude zadávat ?
Pokud ale myslíš, že je budeš dělat ty a Pavel Hnilička, tak pak je to OK.
znáš ten vtip o ptáku Ojojáku ? josef smutný 02.10.16 21:04
ono, jak píšeš, že ti kterým je toto memorandum určeno se dosud nevyjádřili, tak ono, asi bude šíleně těžký se k tomuto dobře míněnému, lety praxe podloženému, zkušenostmi podpořenému blábolu významného množství architektů a urbanistů - nějak vyjádřit.

Pokud bych se mohl vyjádřit pouze za sebe, tak bych si skutečně přál, a dalším generacím bych taky přál, kdyby to bylo jen trochu možný, že by ta Vaše svatá Trojice, ten budoucí urbanistický koncept nedělala, přestože chápu vaše rozhořčení a jsou mi známy Vaše tendence si stěžovat, že Vám IPRzatím nezadal žádnou zaIPRkázku. Možná bych raději upřednostnil nějaký ten chaos, že. Nevím sice přesně, o jakém mluvíš, ale já mám určitý chaos rád. Je takový živý potom, ten život, a jako se něco děje. Pokud tedy nemyslíš chaos na Magistrátu, to je i na mě moc. Ono to pak dopadá i na chaos na MMR, a to už taky nedávám.
Jinak Vaše memorandum si ukládám do archívu k ostatním architektským a urbanistickým manifestům 20 a 21 st.

jo a ten vtip: pták Ojoják, je takovej pták, co má ptáka delšího než nohy a vždycky když přistává, tak křičí : "ojojoj, ojojo joj, ojojoj...."
Negativní stanovisko Tomáš Vích 02.10.16 21:46
přicházející z líhně Ústavu urbanismu FA ČVUT, lepší reklamu jsem si snad ani nemohl přát... Klidně dál v ústavu zatloukejte detailní charakter lokalit palicí územního plánu, je to pěkný příklad profesní ignorace. Memorandum je pro všechny, kteří chápou, že čtvrť potřebuje jemnější nástroj územního plánování než celé město. Že se u nás od války RP dělaly jen zřídka neznamená, že bychom se v Praze neměli z totality a chaosu vrátit do demokratické Evropy. Jako třeba v Říčanech u Prahy, tam už to zvládli.
Sympatizanti memoranda Tomáš Vích 04.10.16 09:08
Po Arnice a Auto*Matu se k Rudolfinskému memorandu nově hlásí spolky Zelené Roztyly a Šárecké údolí. Děkujeme za podporu!
1. architekt hlásící se k Rudolfinskému memorandu Tomáš Vích 06.10.16 18:54
není nikdo jiný než Vlado Milunić. Děkuju!

Neodolal jsem synchronicitě a přidal za text odkaz na včerejší skvělý projev Petra Pitharta k oslavě 80. narozenin Václava Havla v Rudolfinu:
"Seberte odvahu a s ní i rozvahu. A mluvte tak jasně, jak mluvil Václav Havel v této síni před devatenácti lety. A mluvte tak nejen dnes, při slavnostní příležitosti. Kdybych vám mohl dát domácí úkol, uložil bych vám, vážená vládo a vůbec všem přítomným a divákům u obrazovek, jako domácí četbu Rudolfinský projev. Dá se snadno vygooglovat. Přece jste sem přišli, abyste na Václava Havla vzpomněli. Tedy si vzpomínejte pořádně. Za to vám předem děkuji."
Kdyby se povedlo koalici do voleb 2018 Tomáš Vích 04.11.16 00:45
odevzdat projednatelný návrh plánu, tak může být platný i 2022.
Vize města Tomáš Vích 19.11.16 09:05
Pro Prahu je podstatné, aby získala jednoduchou vizi. Za totality se budovaly paneláky a v posttotalitě satelity, kanceláře a hypermarkety. V demokracii očekávám normální město krátkých vzdáleností, Tedy tradiční polycentrické, sousedské město, kde si vše obstaráte v okruhu 1km. Zdravé město by mělo být novým zadáním územního plánu. Tím bychom se vyhnuli všem hloupým nedorozuměním.
Výšky a charakter betonář 24.11.16 14:13
Územnímu plánu že ze zákona nepřísluší regulace výšek a charakteru zástavby? Ale jistě že ano, jen v příslušné podrobnosti.
Viz vyhláška č. 500/2006, příloha 7 - "textová část územního plánu obsahuje ...stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby,...)"
Krajinný ráz! Tomáš Vích 24.11.16 14:51
Betonáři, prosím pochopte, že základní podmínky OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU souvisí s ochranou krajiny, ne s prolomením limitů těžby a jejím zabetonováním. Proto i píši o chaosu a nekoncepčnosti MPP, který zaměňuje intenzifikaci se stabilizací a říká tomu "synergie koncepcí". Tunelování logiky jazyka dosahuje každým rokem apokalyptičtějších rozměrů globálního nevědomí. A po nás potopa.
Prostorové uspořádání betonář 24.11.16 15:48
Nějak vůbec nerozumím Vaší reakci. Nic o limitech těžby jsem nepsal. Trvám na tom, že územní plán má obsahovat dle vyhlášky podmínky prostorového uspořádání, a příklady uvádí vyhláška v závorce. Vy je zřejmě vztahujete pouze k té ochraně krajinného rázu, což nemá logiku.
...což nemá logiku Tomáš Vích 24.11.16 19:03
Obsah v závorce, jak je dobrým zvykem, se vztahuje k termínu před závorkou. Díky za názornou ukázku, jak je náš jazyk neuvěřitelně relativizován. Při relativizaci zákona jsme na hraně propasti.
logika betonář 25.11.16 09:29
Jistě, a termín před závorkou jsou podmínky prostorového uspořádání včetně... Vaší logikou územní plán má řešit (sic) charakter a strukturu zástavby a výšky v krajině, ale v zastavěném území ne? Tam to lze řešit až regulačním plánem?
logika Tomáš Vích 25.11.16 11:20
Pozor, chybí vám v citaci interpunkce, zapomněl jste na čárku, tak vám smysl věty utekl.
"...podmínky prostorového uspořádání ,! včetně ... ( ... )."

Vždy je třeba vycházet z měřítka dané dokumentace definované zákonem. 1mm v územním plánu je 10m ve skutečnosti. V takovém rozlišení s lupou rozlišíte nízkopodlažní zástavbu od blokové a výškové. To je obsah ÚP jak se propisuje do ochrany krajinného rázu. Pokud chcete řešit objemy v řádu metrů a jednotlivých pater a parcel, musíte jít do regulačního plánu. Jestli jste architekt, tak je to obdobné jako rozdíl mezi prováděcím projektem a dokumentací ke stavebnímu povolení. Každý stupeň má svou určenou podrobnost.
Vlastně díky za dotazy. Tyto připomínky jsem psal už k Návrhu zadání MPP, a IPR je vybavil stejně zmatečně, jako vy. Tak mi došlo, že tomu zpracovatel buď
A. dost dobře nerozumí,
B. je to záměr, jak se do budoucna zcela vyhnout regulačním plánům tím, že jejich obsah bez projednání zakomponuje do územního plánu, kam ale dle zákona nepatří.
- Myslím, že to je záměr, který ale ve svém důsledku brání obyvatelům se participačně podílet na správě území, kde bydlí. Je to ve spojení s koncepcí monocentrického uspořádání Prahy de facto návrat ke komunistickému centrálnímu řízení správy města. Oni to zařídí, prostě diktatura.
Porovnání panoramatu v měřítku regulačního a územního plánu Tomáš Vích 25.11.16 12:15
Doplnil jsem do článku ilustraci Porovnání panoramatu v měřítku regulačního a územního plánu. Myslím, že je z ilustrace je názorně vidět, proč v Rudolfinském memorandu říkáme, že
"...díky regulačním plánům, které se stanou novým standardem, Pražané dostanou zdravý a jednoduchý územní plán na evropské úrovni, který se očistí od regulací výšek a charakteru, které mu ze Zákona nepřísluší, a naopak bude plán doplněn o veřejně prospěšné stavby radnic, koncertních sálů, divadel, muzeí, škol, knihoven, stadiónů a především parků, které dělají město přátelské a kulturní."
prostorové uspořádání...... Praha 25.11.16 12:35
Vážený betonáři,
město není bonsai, nýbrž vědomí souvislostí.
Vaše Praha
tak nějak... tzdvihal 26.11.16 12:02
1. Stavební zákon v § 43 říká, že: Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (dále jen "urbanistická koncepce"), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury;

2. Vyhláška 500/2006 říká, že: Výkresy, které jsou součástí grafické části územního plánu, se zpracovávají nad mapovým podkladem v měřítku katastrální mapy nebo v měřítku 1 : 5000 a vydávají se v měřítku 1 : 5000 nebo 1 : 10000. Veduty, které jste použil (nevím vlastně k čemu, jestli jako ilustraci, nebo co), jsou přílohou textové části, měřítko se na ně tedy předpokládám nevztahuje

3. smysl věty z přílohy 7 vyhlášky 500/2006 Vám utíká, když z ní vytrhnete pouze její poslední část. Tento bod se týká stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, tedy samozřejmě i prostorové uspořádání, což je prostě součást urbanistické koncepce. "f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití),"
Veduty Tomáš Vích 26.11.16 15:44
To je zajímavá otázka, veduty či panoramata jsou ilustrace nebo výkres?
ad měřítko vedut Tomáš Vích 27.11.16 12:27
Předpokládáte, že na veduty se měřítko územního plánu nevztahuje? Z čeho tak usuzujete?
veduty tzdvihal 27.11.16 17:45
no, já myslím, že jsem to napsal docela jasně...ad bod 2. Vyhláška 500/2006 říká, že: Výkresy, které jsou SOUČÁSTÍ GRAFICKÉ ČÁSTI územního plánu, se zpracovávají nad mapovým podkladem v měřítku katastrální mapy nebo v měřítku 1 : 5000 a vydávají se v měřítku 1 : 5000 nebo 1 : 10000. Veduty v metropolitním plánu jsou PŘÍLOHOU TEXTOVÉ ČÁSTI.
Příloha textové části ÚP může mít podrobnost RP ??? Tomáš Vích 27.11.16 19:43
Takže vy si myslíte, že textová část může být na rozdíl od grafické části v podrobnosti regulačních plánů? Já chápu územní plán jako koncepční materiál v textové i grafické části a regulační plány jako detailní ve všech částech. Proto mne zajímá, proč předpokládáte, že se podrobnost ÚP na přílohu textové části nevztahuje, jestli rozumíte na co se ptám?
Podle § 43 odst. (3) územní plán „nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím.“ Stavební zákon textovou a grafickou část nerozlišuje a podle mne je to tak správně a proto tvrdím a opakuji, že zákon je zákon a na to je zákon.
Politické zadání? Tomáš Vích 28.11.16 01:14
Vedoucího kanceláře MPP jmenuje Ipr, zatímco ředitele Ipru rada města. Bude záviset na radě, jaké politické zadání starý či nový ředitel Ipru dostane, zda staré neoliberální nadbíhající megainvesticím, nebo nové demokratické zohledňující obyvatele a jejich zdraví.
Vedoucí kanceláře a ředitel Zdeněk Skála 28.11.16 09:24
Jestli bude jeden pra-žák a druhý pra-hák, tak to nezachrání ani šnórerova hůl.
veduty tzdvihal 28.11.16 09:58
Já spíš nevím, proč by veduta měla být v nějakém měřítku. Měly by sloužit k ověření, zda-li nová výstavba nenarušuje významné horizonty. To se ale děje v územním řízení, nikoliv v měřítku územního plánu. Ověřuje se to na 3D modelu a výstupem je vizualizace, nikoliv výkres. Viz celoměstsky významná změna Z 2832/00 a Zásady pro zpracování zákresů do panoramatických pohledů http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Z2832_vp /Od%C5%AFvodn%C4%9Bn%C3%AD-textov%C3%A1%20%C4%8D%C3%A1st/P%C 5%99%C3%ADloha%20B/O3_2832_P%C5%99%C3%ADloha%20B_Od%C5%AFvod n%C4%9Bn%C3%AD_VP.pdf Územní plán říká, které veduty jsou důležité (které je potřeba ověřovat) a které horizonty by neměly být narušeny, nebo které by měly být doplněny. A na závěr: nevím, kde jste přišel na to, jaké měřítko je pro vedutu podrobnost územního, nebo regulačního plánu. Vztahujete to sice k měřítku podkladu katastrální mapy, ale to spolu přeci vůbec nesouvisí. A nebo ještě jinak, bude veduta Prahy a vesničky Horní Dolní o 10ti staveních stejně podrobná?
Podrobnost veduty Tomáš Vích 28.11.16 14:40
Veduta, pokud má být schopna rozlišit siluetu obce na horizontu, musí být v měřítku 1:500 -1000, ne 1:5000 -10 000 stejně jako ne 1:50-100. Ale jestli Tomáši nejste schopen rozlišit podrobnost ÚP od RP, pak se samozřejmě nemá vůbec cenu bavit, co je čeho součástí.
Kam zmizela celá diskuse k článku Zachraňme Ochoz ? Janek 30.11.16 11:52
Bylo to kvůli kontroverzním faktům o Hostěnicích, které se někomu velmi nehodí do krámu?
Kam zmizela celá diskuse k článku Zachraňme Ochoz ? 30.11.16 13:53
Zmizela kvůli Změně ÚP Hostěnice č. 1 a dalším souvislostem ve stavební činnosti v obci.
ZMĚNA Č. 1 – ÚP HOSTĚNICE – TERMÍN PŘIPOMÍNEK DO 7.12.2016 02.12.16 09:42
ÚPLNĚ KAŽDÝ
může dát PÍSEMNÉ PŘIPOMÍNKY k Veřejnou vyhláškou zveřejněnému OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚP HOSTĚNICE.

A to PŘÍMO u POŘIZOVATELE, tj. u MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŠLAPANICE - odboru výstavby - oddělení územního plánování a památkové péče, jakožto pořizovatele územně plánovací dokumentace pro obec Hostěnice .
Ne u obce Hostěnice, ale opravdu u Městského úřadu, aby připomínky někam nezapadly a neztratily se, zase.
Zveřejněno zde:
http://hostenice.cz/e-deska/verejna-vyhlaska-oznameni-o-zaha jeni-projednavani-navrhu-zadani-zmeny-c.1-up-hostenice

a zde:
http://www.slapanice.cz/hostenice/

Změna č. 1 ÚP Hostěnice, byla zahájena okamžitě po schválení stávajícího územního plánu dne 24.6.2014, který byl však zpracován tak, aby do něho NIKDO NEMOHL UPLATNIT své požadavky.
Inicioval to:
Ing. Bořivoj Srba
- Místostarosta obce Hostěnice, stavební podnikatel, autorizace ČKAIT 1003816 – pozemní stavby, stavitel pozemních staveb (švagr starostky).
Mgr. Eva Karásková
- Starostka obce Hostěnice (švagrová místostarosty)
a
Ing. Arch. Jiří Marek
(manžel starostky, švagr místostarosty).
Tito 3 lidé si ve vedení obce prosadili, že vyhotovitelem územního plánu a změny č. 1 se hladce bez výběru stal jejich známý:
Ing. Arch. Vojtěch Mencl
Starobrněnská 13, 602 00 Brno, 608460460, vmencl@volny.cz

Pokud se Vám cokoliv na NÁVRHU ZADÁNÍ nelíbí, je to nutno uplatnit písemně na:
MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče

NEJPOZDĚJI DO 7.12.2016
POZOR:
K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží !
Kam zmizela celá diskuse k článku Zachraňme Ochoz u Brna ? Georg 03.12.16 11:34
ZMĚNA Č. 1 – ÚP HOSTĚNICE
Starostka a místostarosta se zaprodali.
Je to podvod, komunitní centrum zde nikdo nechce, již dvakrát jsme ho odmítli. Pokud se proinvestuje tak veliká částka, tak na to všichni doplatí. Hlavně, že si někdo namastí kapsy.

Stejně tak megalomanská příprava těch cyklostezek, skončí fiaskem, všude budou samí cyklisti, bruslaři a obyčejný člověk, děcko, nebo mamina s kočárkem nebude moct nikam chodit.
V novém zadání změny č. 1 územního plánu již to je k prověření, na několika místech, většinou cizích, nebo soukromých pozemcích. Hlavně, že těsně před tím narychlo vyřezali pruhy v lese, aby si toho nikdo nevšiml a vypadalo to jako cesta. Vsadím se, že vlastníci o tom vůbec neví. Přitom tu paseku nadělal místní zkorunovaný zemědělský podikatel Ing. Václav Čapka, bývalý starosta, dobře exekučně podchycený dlužník, který zničil postupně všechny cizí cesty v širokém okolí svou zběsilou jízdou traktorem. Hlavně, že ho obec pořád štědře platí za údržbu „komunikací“. Je to mafije.
Dotaz pro kolegu Vícha betonář 08.12.16 14:18
Měl bych tedy dotaz - jak si představujete "stanovení podmínek prostorového uspořádání ploch", pokud dle
Vašeho výkladu nelze územním plánem regulovat výšku zástavby ani její strukturu?
"stanovení podmínek prostorového uspořádání ploch" Tomáš Vích 08.12.16 16:44
Viz vyhláška č. 500/2006, příloha 7 - "textová část územního plánu obsahuje ...stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby,...)"
Pokud budeme vycházet z tohoto znění, pak v měřítku ÚP lze stanovit plochy a koridory, kde je území zastavěné a nezastavěné. Je-li zastavěné, pak ho lze v měřítku 1:10000 ještě dělit na nízko, středně a vysokopodlažní, ale již ne ve vztahu k jednotlivým parcelám, jak řeší vzorové veduty. Podobně lze velmi obecně členit hustotu zástavby a tím určit její strukturu. Ale jen co je patrné v tom obecném měřítku 1:10 000.
Měřítko betonář 09.12.16 22:06
Od začátku nesouhlasím s větou memoranda "územní plán ... který se očistí od regulací výšek a charakteru, které mu ze Zákona nepřísluší". Chápal jsem to tak (a Vaše rerakce a výklad vyhlášky mi dávaly za pravdu), že územnímu plánu dle Vás nepřísluší regulovat výšky a charakter. Teď to vypadá, že to bylo myšleno "očistí od regulací výšek a charakteru V MĚŘÍTKU, které mu ze zákona nepřísluší". Takovéto formulaci bych rozuměl a souhlasil s ní.
Měřítko Tomáš Vích 09.12.16 22:37
ano, tak to si rozumíme! Je to myšleno, že "se územní plán očistí od TĚCH regulací výšek a charakteru, které mu ze zákona nepřísluší". Proto jsem i na vysvětlenou ještě přidal ilustraci, jak se liší veduta regulačního a územního plánu. Řešit výšku lokální dominanty v ÚP je prostě nesmysl. Tu si musí vyřešit lidi v daném místě a čase, kteří k ní mají co říci, ne centrální správa na magistrátu v rámci ÚP. Je to zároveň i klíč k pochopení, proč tvrdíme, že monocentrický MPP je posttotalitní a developersky manipulativní.
re. betonář Praha 12.12.16 09:55
Vivat betonář!!!!!
Prostě veduta není vendeta.
Vaše milující Praha
re Praha Tomáš Vích 12.12.16 11:12
Souhlas. Demokracie není anarchie.
Rudolfinské memorandum k Metropolitnímu plánu Prahy Jan 12.12.16 12:28
Demokracie je více než anarchie A mělo by tomu tak být vždy!
Amen Tomáš Vích 12.12.16 22:32
a pravda a láska
Kruh se neotevřel, Tomáš Vích 15.12.16 09:43
status quo na IPRu zachováno, zůstávají Koucký, Boháč, Hlaváček.
Kruh Praha 19.12.16 09:15
Když chodí člověk v kruhu, nepotřebuje obvykle mapu ani Metropolitní plán.
Už jsem netrpělivá moji zhýčkaní miláčci.
Hudba Praha Tomáš Vích 19.12.16 10:25
Asi to nebude tak horký
asi to nebude tak vostrý
tak vodkládám břitvu
vážu si oprátku a jedu
když dopředu
tak jedině pozpátku

Asi to nebude to pravý
asi to není docela jasný
no tak už se neboj
já v tom jedu taky
kalný vody
pustý břehy
prázdný vraky

www.karaoketexty.cz/texty-pisni/hudba-praha/tak-horky-144612
Asi.......... Praha 22.12.16 09:34
Asi to není tak jednoduché,
když všude zahlédám samé jednouché....
Krásné Vánoce přeje Praha
Krásné Vánoce Praho! Tomáš Vích 22.12.16 14:46
A nenech se zohyzdit chaosem a neúctou, noci ubývá, město se probouzí a Slunce získává na váze.
probouzím se a........... Praha 28.12.16 13:06
....ráda bych si přečetla pár nových veršů z Centrálního blues.....pane Skálo, prosím k Novému roku.
Centrální blues.........Praze Zdeněk Skála 30.12.16 10:33
Uprostřed centra Holešovic,
přistála skořápka z ořechovic...
Uprostřed centra Tróje,
maj luxusní kóje...
Uprostřed centra Letné,
knihovna se nehne...
Uprostřed centra Hradčan,
bují čínský břečťan...
Uprostřed centra Dejvic,
krámů mají nejvíc...
Uprostřed centra Košířů,
jedí z létajících talířů...
Uprostřed centra Podolí,
podvodník tě oholí...
Uprostřed centra Braníka,
roste v lomu paprika...
Uprostřed centra Albertova,
básníkovi došly slova...

Přeji krásný a šťastný rok 2017
............re. Praha 30.12.16 10:55
Nádhera, děkuji Vám a přeji hodně štěstí v roce 2017.....
A kdy mě postavíte některou z Vašich studií - šperků?
Praze Zdeněk Skála 30.12.16 11:00
Rád bych, snad to do 20 let stihnu....
Je to smutné Jan 06.01.17 13:34
Je to smutné, ale je to pravda.
ŽPP 2022 Tomáš Vích 29.03.17 11:32
Město jedná o aktualizaci harmonogramu MPP s datem dokončení na rok 2023.
Si to shrňme, původně v roce 2012 měl být hotov za tři roky, 2016 za čtyři a dnes za šest.
Když by se letos začalo od návrhu zadání a plán udělal správně, tj. jednoduše koncepčně polycentricky dle zákona, tak může být reálně hotový za pět let - 2022.
Magistrát by ale musel přesedlat z mrtvého MPP na živý ŽPP. Odpovědnost se počítá.
MPP 2024? Tomáš Vích 08.09.17 21:49
Aktuálně ředitel IPR prohlásil, že v ideálním případě bude první stavební povolení dle nového MPP vydané v roce 2024. Oficiálně to řečeno nebylo, ale slovo ředitele značí, že se plán schválení plánu posouvá z konce roku 2022 na 2023.
Ja tam ale pár ale.
MPP nebude nikdy schválený, pokud nebude udržitelný, koncepční a nebude mít spis, kde bude dohledatelné co kdo kdy odevzdal a jestli to bylo přijato či ne a proč. Odbor rozvoje ho dle svých slov nevede, Komunikaci považuje za interní. MMR si uvědomuje, že to tak nejde a říká, že "jen" nemá soupisku, aby bylo poznat, co v něm je. A nebo, že dokud je otevřený, tak je uzavřený, a že bude otevřený, až bude uzavřený. Je to hodně postmoderní situace, to i to. Zákon zná jen termíny veřejný a tajný, dialektika otevřený x uzavřený je vhodná do soutěže http://oz.otevrenaspolecnost.cz/ , kde spis MPP kandiduje o cenu "Zavřeno - Účast na rozhodování" z přijatých 7 nominací.
kontrolní kód OF48
Symptomatické je, Vích 08.09.17 22:47
že tu vedu monolog, což mne mrzí...
...Symtomatické... Zdeněk Skála 15.09.17 16:57
Symfonicko - automatické je to!
Být hudebním skladatelem, tak to napíšu jako přechod z postmoderny do hladomorny...
Děláme na tom Tomáš Vích 17.09.17 11:52
Na zkrácení čekání na MPP 3.1 video "Disco Science" od Nejhodnějšího mevídka Ventolina. https://youtu.be/jjTOYerHRVo
RMMPP 2017 Vích 29.09.17 11:12
2016 byl slibovaný rok dokončení MPP 2020 a 2017 už 2022. Nejprve za tři, a po 4 letech za 11.
Vzdalování probíhá rychlostí 7 let za 4 roky. Tj. 7 : 4 = 1,75 roku/rok
Od termínu schválení plánu se vzdalujeme průměrnou rychlostí v = 1,75 roku/rok.
V roce 2023 to bude už 2033. A bude hůř.
Zdravý plán Prahy Tomáš Vích 10.10.17 15:09
Jak? - Ideálně dle nové Athénské charty 2003 a desatera:

1 • Město pro všechny (nevyloučení ohrožených sociálních skupin)
2 • Zapojené město (budování dobrých sousedských vztahů)
3 • Bezpečné město (potlačování příčin kriminality)
4 • Zdravé město (umožnění žít zdravě)
5 • Produktivní město (zdroj pracovních příležitostí)
6 • Inovativní město (školství, věda a výzkum)
7 • Přístupné město (přístup ke službám bez zbytečného cestování)
8 • Ekologické město (principy trvale udržitelného rozvoje)
9 • Kulturní město (město jako tvůrce kultury)
10 • Město tradic (město jako nositel civilizačních hodnot)


Přidat příspěvek
Předmět:
Autor: Email:
Kontrolní kód
Kontrolní kód
Diskusní příspěvky vyjadřují stanoviska čtenářů, která se mohou lišit od stanovisek redakce.

Redakce archiweb.cz ctí v maximální možné míře svobodu slova, nicméně ve vyjímečných případech si vyhrazuje právo smazat nebo opatřit komentářem příspěvek, který se netýká tématu diskuse, porušuje platné zákony ČR nebo dobré jméno portálu, obsahuje vulgarismy nebo má reklamní charakter.
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Leden 2018
arrow
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2018
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.