Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Je Metropolitní plán koncepční?
Esej
Komentáře
Central Business District nebo Centralpark? Tomáš Vích 09.06.16 18:20
Ještě jsem doplnil mapy Severojižního koridoru, bývalých hradeb Nového Města, kde vznikla v 19. století pražská nádraží a kde teď společně s Florentinem má Penta ambici vytvořit pražský Central Business District. Tedy klasickou administrativní zónu.
V Praze 1 si na bývalých hradbách dokážeme představit daleko raději pražský Centralpark od Muzea ke Štvanici a třeba až do Stromovky. Pravobřežní zástavba centra trpí nedostatkem parků a je to jeden z důvodů horka a vylidňování centra.
Pro ilustraci o co jde při projednávání Metropolitního plánu, který rozhoduje, kde se bude stavět a kde se nechá park. Já osobně očekávám diskuze, které by měly vést k zadání urbanistických soutěží, ze kterých vznikne zadání regulačních plánů, které budou podkladem ke změně Územního plánu. Jako jinde v Evropě. Že by si Penta s Iprem bez účasti obyvatel dohodla zástavbu v Praze 1, to mi přijde jako hodně ruská cesta.
Je hybridní Metropolitní plán Tomáš Vích 25.06.16 21:38
s prvky regulačního plánu nonsens? Si mlční vysvětluji jako souhlas.
HMP Tomáš Vích 29.06.16 09:34
Usnesení Rady HMP z 27. 6. 2016: K předané verzi 2.2. návrhu Územního plánu hl.m.Prahy (Metropolitního plánu) sdělujeme, že obsahově předaná dokumentace neodpovídá ustanovení platných právních předpisů a neumožňuje pořizovateli zahájit společné jednání o návrhu územního plánu dle ustanovení § 50 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

Rada zřídila skupinu pro posouzení pracovního návrhu MPP.
předseda: František Korbel, právní expert na stavební právo
místopředsedkyně: Veronika Šindlerová, autorizovaná architektka
členové:
Pavel Uhl, právní expert na stavební právo
Pavel Hnilička, autorizovaný architekt, 1. místopředseda ČKA
Ing. arch. Petr Starčevič, autorizovaný architekt
Renáta Pintová - Králová, Česká společnost pro stavební právo
tajemník a zapisovatel: Ing. Martin Čemus, pověřený řízením UZR MHMP

Viz: http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/tedusndetail.aspx?id= 334691
Transformační území Masarykova nádraží - T6 Tomáš Vích 14.07.16 11:39
Jsem se včera na debatě o MPP s radní Petrou Kolínskou organizované Arnikou v Knihovně Václava Havla zeptal, jak budou na transformačním území Masarykova nádraží zohledněny potřeby obyvatel centra města na volný prostor a park.
Dle panelistů z IPRu nebudou, neboť už v ÚP z roku 1999 je to území zastavěné a tak to nejde, protože by si Penta nárokovala náhradu ztrátu zisku.
Dle Kolínské je třeba do Plánu doplnit podmínky zástavby na transformačních územích.
Že prý si můžeme podat připomínku v rámci projednávání MPP.

Tak se ptám:
1. Proč se územní plán aktualizuje, když i v novém jsou plánované staré nepřiměřené zátěže, které území ničí?
2. K čemu připomínku, když v MPP není nic konkrétního?
3. Jak se bavit o něčem, co v Plánu není a ani není ze zákona jeho obsahem?
4. Jaké podmínky zástavby se budou do MPP doplňovat, když na to území není Regulační plán, který by charakter území zhodnotil a popsal a umožnil veřejné projednání?
5. Jak chce Praha zastavit vylidňování Prahy 1?
6. Je to udržitelný rozvoj?
7. Místo urbanistické soutěže na transformační území Masaryčky, dlouhodobě vedené diskuze a z ní vzešlé dohody formulované Regulačním plánem mám psát připomínku?

A sám si odpovím:
1. zbytečně
2. k ničemu
3. vůbec
4. opíší se ze ZÚR
5. nechce
6. není
7. diskuze? dohoda? děkuji pěkně!
Jediná cesta Tomáš Vích 14.07.16 16:11
Píšu to ve všech svých textech a připomínkách, i v tomto, ale rád to ještě zopakuji, aby to nezapadlo, je to zásadní věc. Jediná cesta, jak se vyhnout sporům o využití transformačních území a jak je v demokratických státech dobrým zvykem, je na ně povinně organizovat ideové urbanistické soutěže a z nich vypracovat zadání pro regulační plány a ty veřejně projednat a zastupiteli schválit, čímž se stanou závazné, transparentní a demokratické.
Odchod Kouckého Tomáš Vích 16.07.16 12:58
Jak známo, autor Plánu Roman Koucký odchází. Děkujeme za vše!

Důvodem pádu Kouckýho z mého úhlu pohledu byla jednak jeho arogance, ale to je jen ten dobře viditelný vrchol ledovce. Důležitější je nebezpečné hybridní experimentování s milionem obyvatel, kdy jsou 9:1 upřednosňované soukromé zájmy před veřejnými na vzdory stavebnímu zákonu. Nástupce to nebude mít lehké. Mně by se na to místo líbil profesor Maier: https://youtu.be/-MpW_hwnFb8
Metropolitní plán je v souladu se stavebním zákonem Tomáš Novotný 19.09.16 14:33
Minulý týden jsem zaznamenal zprávu, že expertní komise, která dva měsíce studovala přípravu Metropolitního plánu, konstatovala, že rozpracovaný plán je v souladu se zákonem a je třeba v něm pokračovat. Očekával bych, že taková zpráva, po vší kritice, která se od počátku práce na něm na hlavu autorů snáší, bude s patřičným důrazem zveřejněna všemi medii. Zatím jsem ji, ve zkrácené verzi, zaznamenal pouze na webu stavbaweb. Architektonický archiweb, přetékající kritikou IPRu a MP, až dosud, nereagoval.(píšu tuto glosu 18.9)

Každé léto beru do ruky knížku svého otce Prahou posedlý…, kde velkou část svého vzpomínání věnuje Praze a jejímu plánování (jedna z kapitol se jmenuje Život v plánu). Z našich rozhovorů vím, že otec nerozlišoval mezi urbanisty a architekty, vždy tvrdil, že jde o jednu profesi a město tvoří architekti. Proto jsem uvítal odvahu Romana Kouckého, na výsost tvůrčího architekta, se kterou se na Prahu „vrhnul“. To, jakým způsobem hned na začátku zasáhl do zažité metodiky územního plánování, muselo nutně vyvolat negativní odezvu u té části architektů, věnující se celoživotně právě té užší profesi, tedy urbanismu a územnímu plánování. V neuvěřitelně krátké době jeho tým připravil dokument, který jistě procházel mnoha dětskými nemocemi, se kterými se musel vypořádat. Plán strategický, nedirektivní, otevřený. Plán iniciační, s akcentem svobodné budoucnosti, při zachování historických souvislostí, kontinuity. Plán, který ruku v ruce s novými Pražskými stavebními předpisy posune stagnující „porevoluční“ Prahu znovu tam, kam historicky vždy patřila. Mezi Metropole světového významu, srovnatelné s Vídní, Paříží či Berlínem.

Přemýšlím samozřejmě, jak by můj táta reagoval na tyto Kouckého „výstupy“ (v tom dobrém smyslu slova), a jsem přesvědčený, že by mu, a tím pádem i Praze, bez pochyby fandil. Ostatně na sklonku otcova života se několikrát setkali a v oboustranné úctě o tvorbě měst hovořili. Důležité tedy je, že Praha zůstane jednou velkou architekturou (znovu cituji svého otce), protože její nový strategický územní plán zpracovává Pan architekt!

Recenzní skupina Tomáš Vích 20.09.16 22:19
potvrdila věcné výhrady Asociace urbanistů z jara, rozdíl je ale zásadní. Zatímco AUÚP shledala MPP zmatečný, neprojednatelný, v rozporu se ZÚR a stavebním zákonem, recenzní skupina píše, že to nevadí a jedeme dál. Nazí oblečení experti selhali, ale podle dnešní zprávy, kdy byl odvolán ředitel Petr Hlaváček, protože nechtěl odvolat Kouckého, dostály Petra Kolínská a magistrát své kontrolní funkci. Faktická situace je, že se bude rok MPP předělávat a termín 2020 padá. Otázkou zůstává, zda se Praze po mnoha desetiletích komunistické totality a postkomunistického bezvládí podaří doběhnout demokratickou Evropu. Držím palce.
Re: Tomáš Novotný Jiří Deyl 25.09.16 12:59
Pane architekte Novotný, děkuji Vám za Vaše slova. Je velmi příjemné si v tomhle bahně občas přečíst kultivovaný příspěvek od osobnosti, které si vážím.
děkujeme, že jste odešli Josef Smola 26.09.16 05:01
http://www.halonoviny.cz/articles/view/44182506
nazor z druhé strany Josef Smola 30.09.16 16:15
http://kolinska.blog.respekt.cz/politik-jako-arogantni-ignor ant-aneb-kdo-muze-mluvit-do-uzemniho-planovani/
Noví lidé, staré chyby? Tomáš Vích 30.09.16 17:58
Názory Petry Kolínské jsou mi srozumitelné, a za ignoraci je nepovažuji, naopak je vnímám jako poučené, logické a správné. Jen mi přijde jako nedůsledné, že rozpadlý tým bude doplněn? Neprošel výběrovým řízením a postrádá legitimitu, je ideální čas tu starou chybu napravit a vypsat výběrové řízení nejen na ředitele IPR, ale i na tým kanceláře MPP smluvně zavázaný obsahem, cenou a termíny, jinak se karambol vzájemné nezodpovědnosti bude opakovat.
tomáši, překročils hranici pomluvy, viz hlava 5, PEŘ josef smutný 02.10.16 23:37
veřejně jsi tady obvinil, arch. Kouckého z korupce, upředňostnování soukromých zájmů před veřejnými, a z experimentu s milionem lidí. Jako člen Stavovského soudu jsi tady ve své orgastické radosti z destrukce IPR vstříc novým možnostem (tvým, pod vedením Prof Maiera) zapomněl ohlídat svoje emoce.

ČÁST PÁTÁ
POVINNOSTI ARCHITEKTA
VE VZTAHU K OSTATNÍM ARCHITEKTŮM

(1) Architekt se vyvaruje účelové kritiky jiného architekta,
popřípadě jeho konkrétní práce, jejímž jediným
nebo hlavním účelem je získat zakázku, na níž tento architekt
pracuje nebo kterou se svým klientem připravuje,
popřípadě úmyslně poškodit dobré jméno architekta. Tím
není dotčeno právo zabývat se odbornou kritikou, popří-
padě vypracovávat odborné posudky a stanoviska. Rovněž
tím není dotčeno právo architekta nabízet své služby
klientovi i v případě, že tak ve vztahu k téže zakázce činí
i další architekti.
(2) Architekt se vyvaruje takových projevů, které nepodloženě
a  úmyslně poškozují dobré jméno jiného architekta,
zejména se vyvaruje urážek a  pomluv; toto
ustanovení mu nebrání vést polemiku a vytknout kolegovi
oprávněně vady a opominutí; musí tak ovšem učinit vždy
profesionálně korektně
Emoce Tomáš Vích 03.10.16 00:12
si Pepo hlídej sám. Svou kritiku vedu na rozdíl od Tebe a Kouckého profesionálně a korektně. 10 let kritizuji pražský urbanismus ne že bych se tím chtěl živit, ale beru to jako domobranu a vlasteneckou povinnost, když blokuje zdravý rozvoj Prahy, kde chci žít a pracovat.
OK josef smutný 03.10.16 20:19
ok. Vím že to děláš, a dlouho a to, že to děláš je správně. Kritizuji tě za formu
A proč jsi odešel z PUK? byl jsi snad zakladatel, pokud tak nějak šátrám v paměti.
PUK Tomáš Vích 03.10.16 21:55
Od tebe s tvou sprostořekostí to nezní moc věrohodně.
Nebyl jsem zakladatel PUKu, jestli si to dobře pamatuji, tak ho vymyslel Lukáš Vacek s Petrem Klápštěm nejprve pod hlavičkou PragueWatch jako debatní sekci. Jenže to jim přišlo po získání podpory spřátelených neziskovek Arniky, Auto*Matu a Klubu Za starou Prahu moc aktivistické, resp. rizikové, tak se osamostatnili a začali radit městským částem s připomínkami. Rozštěpení PW oslabilo, neboť dislokací debatní sekce od aktivistické se z PW stala úderná jednotka na pražské kauzy, což ale už nikdo moc nechtěl dělat, Já jsem byl proti osamostatnění PUKu, tak jsem zůstal v PW, které ale ztratilo původní šmrnc aktivistických intelektuálů, tak jsem z něj po vizionářském třetím ročníku Lidové školy urbanismu vystoupil. Dnes jsem kromě stavovského soudu ve správní radě Společnosti Petra Parléře, kde je práce především na přípravě soutěží a na konferencích městských architektů, což mi vyhovuje. Své aktivistické iniciativy dělám za sebe jako publicistickou práci s okruhem lidí, kteří danou věc vidí podobně. Živím se rekonstrukcemi a novostavbami rodinných domů, což mi dává volnost pohybu na poli urbanismu.
Ještě ke korupci. Byl jsem i expertem Rekonstrukce státu na zadávání veřejných zakázek, kde jsem radil s architektonickými soutěžemi a ZVZ. Proto jsem i citlivý na zadání MPP Kouckému, které svou pokoutností U Myšáka dnes vede k tomu, že pokud je mi známo, neexistuje žádná smlouva na MPP, kde by byly specifikované podmínky, obsah, termín, cena a sankce, což je absurdní, netransparentní a vede to k rozkladu důvěry jak v politiky, Magistrát, IPR, Hlaváčka, metodickou podporu FA ČVUT. Urbanistická krize může mít poměrně velký dosah. Ale krize jsou vždy začátek něčeho nového, takže vlastně v pohodě...
prosím nečtěte na lačno...:) Josef Smola 10.10.16 21:05
http://echo24.cz/a/ipns8/autor-metropolitniho-planu-stropnic ky-chce-destrukci-praha-jde-ke-dnu
jiný pohled na věc Josef Smola 19.10.16 17:03
Cheko Loko. Vážení kolegové, členové Akademické obce ČVUT a FA ČVUT v Praze, arch.Koucký nebyl vybrán na základě žádného výběrového řízení jako autor pracovní verze nového konceptu územního plánu Prahy do IPR Praha v roce 2012 dle 183/2006Sb. ve znění pozdějších předpisů, ale byl pouze politicky dosazen na úkor ostatních profesionálů a celé profesní scény v architektuře a územním plánování. Ani architekta Melková nebyla vybrána na základě výběrového řízení do pozice vedoucího Kanceláře věřejného prostoru na IPR Praha v roce 2012.
Celá akce a činnost instituace IPR je tedy více než pochybná a zavání nedemokratickými principy a korupčními znaky. Prosím Vás tedy, abyjste nehájili nezákonné praktiky a metody. Koncept pracovní verze nového územního plánu Prahy je z těchto důvodů od samého začátku neplatný. Ani samotné zadání nového konceptu / pracovní verze územního plánu hlavního města Prahy nebylo vůbec konzultováno s veřejností a místními částmi. Veškeré praktiky a metody zavání jasnou privatizací veřejné moci a je nutné je řešit nejen s trestními orgány v rámci ČR, ale také v rámci orgánů EU. Takovéto protizákonné postupy a jasná snaha ohýbat platný stavební zákon, kdy územní plán a jeho koncept je vypracován v rozposporu s platnou legislativou jsou neslučitelné s působností Akademické obce ČVUT a Akademického senátu FA ČVUT. Došlo k obejítí ostatních členů ČKA, celé profesní obce ČVUT a FA ČVUT v Praze. Díky zmíněným činům by měla být odebrána autorizace ČKA kvůli neetickému ,sprostému jednání vůči ostatním, nejen, profesním kolegům v rámci Akademické obce a ČKA, komory architektů. IPR dále nevypisuje anonymní architektonické soutěže na veřejné prostory v Praze i přes snahu ČKA, což je v rozporu se city managentem na západě. Je to jednání, které ubírá práva na možnost měnit veřejný prostor jednotlivým architektonickým kancelářím a profesionálům v ČR. Jde o postupy, které není možné podporovat a ani se s nimi veřejně ztotožňovat podobnými prohlášeními v rámci naší společné Akademické obce ČR. Vše jen podporuje naši zaostalost v územním plánování, architektuře a vzdaluje nás od principů demokratické společnosti v západní Evropě, která na veřejné prostory vypisuje anonymní architektonické soutěže a podporuje tak komunální plánování a možnost každého jednotlivce ovlivňovat vývoj a podobu svojí země. Brzdíte tak se spolupráci s IPR podobnými prohlášeními evoluci architektonické scény a scény územního plánování v ČR a EU. Pro zlepšení stavu architektury a veřejného prostoru v ČR je nutné soutěžit a snažit se. To je také hlavním důvod lepšího stavu architektury a územního plánování na západ od nás. Každý jedinec nebo profesionál má právo se účastnit na veřejném dění svým příspěvkem a prosadit tak novou vlastní vizi, což je hlavním základem úspěchu. Nikdo se pak nemůže stěžovat a může být spokojen s děním ve své demokratické zemi. U nás tomu bohužel, díky vyjmenovaným praktikám v ČR, tak není. Děkuji Vám předem za změnu pohledu na věc díky hlavnímu účelu Akademické obce ČVUT a FA ČVUT v Praze. S pozdravem, Ing.arch.Zbyněk Buchta, bývalý vyučujicí na FA ČVUT, absolvent FA ČVUT a člen Akdemickécké obce FA ČVUT a ČVUT v Praze.
25 září v 23:38
(Převzato z - https://www.facebook.com/asfastudenti/posts/1055839647795653 #)
MŠ tvoří MPP děkujeme Josef Smola 02.11.16 21:42
http://www.archiweb.cz/news.php?action=show&type=1&id=20463
MŠ tvoří MPP děkujeme Tomáš Vích 02.11.16 23:03
Miroslav Šik?
Zaplatíme externí specialisty, aby jezdili na mrtvém koni Tomáš Vích 02.11.16 23:26
Rád bych se pletl, ale pro kontrolu zde uvedu varianty řešení z tzv. projektu Mrtvý kůň. Přísloví Indiánů z kmene Dakotů zní: "Když zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, sesedni!"

Nicméně v profesionálním (i běžném) životě často prosazujeme poněkud jiné strategie:

•obstaráme si větší bič,
•vyměníme jezdce,
•říkáme: Vždyť ten kůň vždycky jezdil.
•založíme pracovní skupinu pro analýzu koně,
•navštívíme jiná místa, abychom se podívali, jak se tam jezdí na mrtvých koních,
•zvýšíme standard kvality pro jízdu na mrtvém koni,
•vytvoříme ‚task force‘ pro oživení mrtvého koně,
•vypracujeme srovnávací přehledy různě mrtvých koní,
•upravíme kritéria, podle kterých se určuje, zda je kůň mrtvý,
•zaplatíme externí specialisty, aby jezdili na mrtvém koni,
•zapřáhneme několik mrtvých koní k sobě, aby se jim společně lépe táhlo,
•prohlásíme, že žádný kůň nemůže být natolik mrtvý, aby se na něm ještě nedalo jezdit,
•vypracujeme studii, abychom zjistili, zda pro tento problém existují levnější poradci,
•zakoupíme něco, po čem bude mrtvý kůň běžet rychleji,
•nasedneme na svého starého slabého osla a zamaskujeme ho mrtvým koněm,
•nařídíme přesčasy a nosíme mrtvého koně sami,
•restrukturalizujeme stáj,
•zdvojnásobíme příděly krmení,
•prohlásíme, že mrtvý kůň byl už od samého počátku naším cílem,
•povýšíme jezdce,
•budeme zapírat, že jsme kdy nějakého koně vůbec měli,
•sedneme si a budeme čekat, až se kůň sám zvedne...

Jakákoli podobnost s existujícími firmami, jejich projekty a poradci je čistě náhodná.
pssst! Zdeněk Skála 03.11.16 09:58
U nadívané ryby nemluvit, jinak se probudí...
Měřítko panoramatu v územním plánu Tomáš Vích 25.11.16 20:54
Přidal jsem ilustraci pro porovnání panoramatu v měřítku regulačního a územního plánu, tedy v M 1:1000 a 1:10 000.
Vždy je třeba vycházet z měřítka dané dokumentace definované zákonem. 1mm v územním plánu je 10m ve skutečnosti. V takovém rozlišení tak akorát s lupou rozlišíte nízkopodlažní zástavbu od blokové a výškové. Pokud chcete řešit objemy v řádu metrů a jednotlivých pater a parcel, musíte jít do regulačního plánu. Je to obdobné jako rozdíl mezi prováděcím projektem a dokumentací ke stavebnímu povolení. Každý stupeň má svou určenou podrobnost. Tyto připomínky jsem psal už k Návrhu zadání MPP v roce 2013 protože mi došlo, že tomu zpracovatel buď
A. dost dobře nerozumí,
B. je to záměr, jak se do budoucna zcela vyhnout regulačním plánům tím, že se jejich obsah bez projednání zakomponuje do územního plánu, kam ale dle zákona nepatří a brání obyvatelům v participaci. Spolu s koncepcí monocentrického uspořádání Prahy je to de facto návrat ke komunistickému centrálnímu řízení správy města.

Nasedneme na svého starého slabého kozla a zamaskujeme ho mrtvým koněm.
Kam zmizela celá diskuse k článku Zachraňme Ochoz ? Janek 30.11.16 11:55
Bylo to kvůli kontroverzním faktům o Hostěnicích, které se někomu velmi nehodí do krámu?

Kam zmizela celá diskuse k článku Zachraňme Ochoz ? 30.11.16 13:52
Zmizela kvůli Změně ÚP Hostěnice č. 1 a dalším souvislostem ve stavební činnosti v obci.
ZMĚNA Č. 1 – ÚP HOSTĚNICE – TERMÍN PŘIPOMÍNEK DO 7.12.2016 02.12.16 09:43
ÚPLNĚ KAŽDÝ
může dát PÍSEMNÉ PŘIPOMÍNKY k Veřejnou vyhláškou zveřejněnému OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚP HOSTĚNICE.

A to PŘÍMO u POŘIZOVATELE, tj. u MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŠLAPANICE - odboru výstavby - oddělení územního plánování a památkové péče, jakožto pořizovatele územně plánovací dokumentace pro obec Hostěnice .
Ne u obce Hostěnice, ale opravdu u Městského úřadu, aby připomínky někam nezapadly a neztratily se, zase.
Zveřejněno zde:
http://hostenice.cz/e-deska/verejna-vyhlaska-oznameni-o-zaha jeni-projednavani-navrhu-zadani-zmeny-c.1-up-hostenice

a zde:
http://www.slapanice.cz/hostenice/

Změna č. 1 ÚP Hostěnice, byla zahájena okamžitě po schválení stávajícího územního plánu dne 24.6.2014, který byl však zpracován tak, aby do něho NIKDO NEMOHL UPLATNIT své požadavky.
Inicioval to:
Ing. Bořivoj Srba
- Místostarosta obce Hostěnice, stavební podnikatel, autorizace ČKAIT 1003816 – pozemní stavby, stavitel pozemních staveb (švagr starostky).
Mgr. Eva Karásková
- Starostka obce Hostěnice (švagrová místostarosty)
a
Ing. Arch. Jiří Marek
(manžel starostky, švagr místostarosty).
Tito 3 lidé si ve vedení obce prosadili, že vyhotovitelem územního plánu a změny č. 1 se hladce bez výběru stal jejich známý:
Ing. Arch. Vojtěch Mencl
Starobrněnská 13, 602 00 Brno, 608460460, vmencl@volny.cz

Pokud se Vám cokoliv na NÁVRHU ZADÁNÍ nelíbí, je to nutno uplatnit písemně na:
MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče

NEJPOZDĚJI DO 7.12.2016
POZOR:
K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží !
Kam zmizela celá diskuse k článku Zachraňme Ochoz u Brna ? Georg 03.12.16 11:35
ZMĚNA Č. 1 – ÚP HOSTĚNICE
Starostka a místostarosta se zaprodali.
Je to podvod, komunitní centrum zde nikdo nechce, již dvakrát jsme ho odmítli. Pokud se proinvestuje tak veliká částka, tak na to všichni doplatí. Hlavně, že si někdo namastí kapsy.

Stejně tak megalomanská příprava těch cyklostezek, skončí fiaskem, všude budou samí cyklisti, bruslaři a obyčejný člověk, děcko, nebo mamina s kočárkem nebude moct nikam chodit.
V novém zadání změny č. 1 územního plánu již to je k prověření, na několika místech, většinou

cizích, nebo soukromých pozemcích. Hlavně, že těsně před tím narychlo vyřezali pruhy v lese,
aby si toho nikdo nevšiml a vypadalo to jako cesta. Vsadím se, že vlastníci o tom vůbec neví.
Přitom tu paseku nadělal místní zkorunovaný zemědělský podikatel Ing. Václav Čapka, bývalý starosta, dobře exekučně podchycený dlužník, který zničil postupně všechny cizí cesty v širokém okolí svou zběsilou jízdou traktorem. Hlavně, že ho obec pořád štědře platí za údržbu „komunikací“. Je to mafije.
Je Metropolitní plán koncepční? 10.02.17 13:55
Jak může být?
re Je Metropolitní plán koncepční? Tomáš Vích 10.02.17 16:57
Může být, dokonce i ze zákona musí být, ale od 2012 není. Pokus o návrh z roku 2016 nevyšel, honil moc zajíců a k projednání neprošel. Aktuální informace z magistrátu mluví o druhém pokusu na leden 2018. V rámci předvolební kampaně to nevidím jako moc reálné.
...honil moc zajíců... Zdeněk Skála 16.02.17 09:27
A že jsou ti zajíci vykrmení!
Krmivo narkokrimiporno a trocha bahna v bance.............
V lednu prý vytáhnou posledního zajíce z mrazáku.


Přidat příspěvek
Předmět:
Autor: Email:
Kontrolní kód
Kontrolní kód
Diskusní příspěvky vyjadřují stanoviska čtenářů, která se mohou lišit od stanovisek redakce.

Redakce archiweb.cz ctí v maximální možné míře svobodu slova, nicméně ve vyjímečných případech si vyhrazuje právo smazat nebo opatřit komentářem příspěvek, který se netýká tématu diskuse, porušuje platné zákony ČR nebo dobré jméno portálu, obsahuje vulgarismy nebo má reklamní charakter.
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Prosinec 2017
arrow
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2017
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.