Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Svědectví o revitalizaci Komory

Komentáře
Desatero Tomáš Vích 11.04.12 14:37
Na Komnata.cc www.cka2011.cz/archbook/2012/04/reformni-architekti/
je dobře shrnuto o co vše se v Komoře jedná, ale 10 dní před valnou hromadou jsou stále jen 4 kandidáti na 10 míst v radách.
www.cka.cc/oficialni_informace/valna_hromada/valna-hromada-2 012-1
Neváhejte, do nové Komory je třeba novou krev.
KRIZE A VIZE 2014 Tomáš Vích 16.04.14 13:18
Dámy a páni, kandiduji letos do představenstva.
Do dva roky starého článku o revitalizaci Komory jsem na závěr dal odstavec KRIZE A VIZE 2014, který doprovází nově přiloženou SWOT analýzu činnosti Komory. Budu rád za Vaše komentáře k textu a přijdeteli na Valnou hromadu ČKA, za Vaše případné hlasy.
add kandidatura p. Vícha xy 16.04.14 15:23
Tak s tímhle kecálistou a inventářem zdejších diskuzí si opravdu pomůžete
vůbec nefunguje web ČKA .... 16.04.14 16:04
vůbec nefunguje web ČKA
jede tento shmh 16.04.14 17:22
www.cka.cc
Angažovanost architekta Vícha . 17.04.14 12:53
Angažovanost architekta Vícha v netransparentní Rekonstrukci státu, Arnice a jiných tzv. neziskovkách by měla zůstat za dveřmi komory. To je, jak se říká, bába nebo sníh.
Angažovanost Jan Brejcha 17.04.14 14:16
Netransparentní žlučovité výkřiky obskurních anonymů by měly zůstat za dveřmi čehokoliv. Naproti tomu těžko se bát lidí, kteří otevřeně a roky se v něčem angažují a svoje názory netají. Všichni s nimi nemusí souhlasit, ale aspoň vědí kde názorově stojí.
Angažovanost Tomáš Vích 18.04.14 13:41
Díky za zastání, je zajímavé, jak ležím v žaludku všem transparentně neangažovaným anonymům. Přeji veselé Velikonoce!
99, 98, 97 hlasů Tomáš Vích 26.04.14 20:37
Jestli jsem to správně zachytil, tak za Prahu jde do představenstva Komory Michal Volf s 99 a Ivan Plicka s 98 hlasy, já jsem s 97 hlasy první náhradník. Děkuji za hlasy a gratuluji vítězům!
Jsem rád, že schválená strategie činnosti ČKA si vzala jako prioritu soutěže, projekční standardy, zadávání veřejných zakázek a legislativu. Škoda, že se blíže nediskutovala mediální strategie, kde by Komora včasnými reakcemi na aktuální kauzy, mohla získat pozornost a respekt médií, politiků a veřejnosti. Tunel Blanka by např. nebyl o 80% dražší než plánováno, kdyby existovala kvalitní komplexní projektová dokumentace.
gratulace Josef Smola 29.04.14 23:32
Tomáši gratuluji, a cituji z tiskové zprávy ČKA:

Do představenstva ČKA byli zvoleni:

Pavel Martinek (125 hlasů, region Morava a Slezsko)
Klára Salzmann (112 hlasů, region Čechy)
Michal Volf (102 hlasů, region Praha)
Ivan Plicka (98 hlasů, region Praha)
Josefe díky! Tomáš Vích 30.04.14 00:20
Doufám, že se představenstvo zklidní a přeji zdar v konsenzuálních dohodách.
Quo vadis Komoro architektů? Josef Smola 09.05.14 08:10
Hezký den, vzhledem k okolnosti, že na komorových stránkách je proklik na web, který je zpoplatněn a řada kolegů by si ráda text článku přečetla, uvádím ho níže v plném znění, jak byl publikován v Hospodářských novinách dne 30. dubna 2014:

Česká komora architektů stojí na zásadním rozcestí. Hlavní otázka zní, zda má být i nadále „jen“ úřadem sloužícím zejména veřejnému zájmu, či snad PR agenturou pro vyvolené architekty. Dění posledních let bohužel směřuje k tomu druhému.
Tuto sobotu řešila valná hromada (za účasti 275 architektů) známá témata: další směřování komory, rozpočet, postavení profese ve společnosti, výši honorářů, legitimitu hlasování při malém počtu přítomných na konci valné hromady.
Když komora architektů v roce 1992 vznikla, „otcové zakladatelé“ předpokládali, že architekt bude vždy nadřazovat osobní svobodu a individualitu nad skupinovým politickým handlem a „stranickým“ způsobem hlasování. Tak to i fungovalo od počátečních porevolučních let až do roku 2011, kdy začala generační výměna. Do vedení komory byli zvoleni zástupci mladé generace a místo žádoucích postupných evolučních změn se komora začala otřásat ve svých základech.
Nové, o generaci mladší vedení komory, začalo svou práci popřením její předchozí dvacetileté činnosti. Jako by se za tu dobu nepodařila celá řada prospěšných věcí a nebylo na co navazovat. Nastalo kádrování podle věkového klíče. Hlasuje se nekompetentním „gerilovým“ způsobem podle předem daných doporučení revolučního vedení, bez ohledu na fakta, podklady a názory ostatních členů.
A jaké signály vysílá komora navenek? Těsně před letošní valnou hromadou došlo k dosud bezprecedentnímu odvolání předsedy. Hlavní činnost představenstva směřuje k propagaci sebe sama. Někteří jeho členové se angažují v málo průhledných aktivitách spojených například s tvorbou nových pražských předpisů nebo s Institutem pro plánování a rozvoj Prahy rozhodujícím bez transparentního výběru.
Na rozdíl od předchozích valných hromad jsem postrádal duch demokracie. Vytratila se úcta výkonného vedení, představenstva nejen ke starším kolegům, ale i k celému nejvyššímu orgánu – valné hromadě. Objevila se manipulace, potlačování odlišných názorů i nerespektování jednacího řádu. Zásadní materiál – plán činnosti komory, který předložilo představenstvo – byl pro nezralost odmítnut.
Mladí se hlásí o slovo prostředky, které vidí kolem sebe ve společnosti. Jsou příslušníky generace, která vyrůstala koncem normalizace a v prvních letech divoké privatizace. Přicházejí za situace, kdy máme již devět škol architektury, které ročně absolvuje několik set kolegů, mění se podmínky pro výkon profese, potýkáme se s krizí ve stavebnictví a klesajícím počtem zakázek. Přes velkou snahu nejsou architektonické soutěže stále standardní cestou.
Komora má poskytovat zejména fungující servis v rámci veřejného zájmu – navenek a pro všechny architekty v České republice. Cílem je, aby komoru dále reprezentovaly osobnosti s přirozenou autoritou a vnitřní integritou, s diplomatickým nadáním, což se – zdá se – v posledních letech nedaří.
Do představenstva byly zvoleny čtyři nové tváře. Dejme jim šanci a prostor. Cestou je obyčejná slušnost a obnovení plurality.
Představenstvo komory ph 11.05.14 23:19
Předsedou komory se stal ten, který získal ve volbách nejméně hlasů. Z toho vyplývá, že názory členů představenstva neodpovídají názorům těch, kteří ve volbách odevzdali své hlasy. Ostatně, domnívám se, že názory těch přibližně 180 voličů na Valné hromadě nemohou odpovídat mínění 3.500 členům ČKA. Není na čase změnit volební systém tak, aby volilo více lidí bez účasti na VH. Nejlépe zabezpečenou elektronickou volbou.
ph Michal Schwarz 12.05.14 02:03
...270, nikoli 180.

...na VH se nevolí předseda komory, takže úvaha o názorech členů je mylná.
Kromě toho se obměňuje vždy pouze třetina představenstva...

... je určitě dobré uvažovat o využití internetu/intranetu. Pokud ale nejsme ani ochotní se jednou za rok sejít, debatovat a zvolit své zástupce, pak je otázka, zda má vůbec nějaká volba cenu.
Je potřeba přesvědčit co nejvíce členů o užitečnosti jejich účasti na VH, nikoli z ní udělat pouhý výroční večírek, a volby si vyřešit kliknutím mezi pročítáním zpráv na webu.

Diskuse zde není to samé jako diskuse dvou či více lidí v jedné místnosti a stejně se to podle mne má i s volbami.
Michal Schwarz ph 12.05.14 09:58
Myslím, že to je jedno. 270 je pouhých 8% z celkového počtu členů. Průběh VH byl děsný a nelišil se od let minulých.Vám nikdo u archů nedoporučoval, koho máte volit? V předsálí se tak vylobuje kandidát vyhovující určité skupině lidí, která pak ovládne představenstvo. Průběh loňského roku to potvrzuje. Účast maximálního počtu členů na valné hromadě je fikce. Podle výběru kapacity sálu je vidět, že ani členové orgánů s maximální účastí nepočítají. Sice navenek nejsou spokojeni, ale možná to někomu vyhovuje.
Identifikace všech autorizovaných s komorou, jak o ní mluvil arch. Smutný, je také falešná představa jak od Orwella.
Autorizace je nutnost pro lidi, kteří vystudovali architekturu a chtějí se jí živit. Mnoho z nich se nebude chtít angažovat a bude se věnovat své práci. Nejsou to však lidé nemyslící a proto volba pomocí intranetu by byla cestou, jak získat většinový názor o tom, koho by si v čele komory představovali.
Počty hlasujících: Tomáš Vích 12.05.14 14:26
do představenstva bylo odevzdáno 253 hlasovacích lístků, do DR 226, do stavovského soudu 238.
Myslím, že je to celkem standardní účast. Dokáži si představit, že by byla valná hromada kombinovaná, že by bylo možno společně jednat jak v sále tak telekonferencí a hlasovat per rollam. Musely by se ale změnit stanovy a technicky to dokonale zabezpečit.
K politice architektury a stavu Komory Josef Smola 10.08.14 12:48
3. Hezký den, K politice architektury. Prví verzi příspěvku administrátor nepřijal, nevyšel ani druhý pokus, proto na blog:… Už nekráčí, vrací se zpět. Úroveň češtiny, vadí asi nejméně, důsledek rodinné výchovy (táta internet, máma sms), text politiky, jiná to váha – nespíš omyl, bez smyslu pro diplomacii, s trochou nadsázky: “partnerem architekta mohou být až ti, kteří se dovzdělají v oboru architektura“. Ignorovány byly kvalifikované připomínky (např. Dalibora Boráka). Chybí celý blok o udržitelnosti, významná část agendy ACE. Například: publikovaný blábol o pasivních domech si nenechal pan Hnilička vyvrátit. Stav komory popisuje věrohodně Josef Panna v posledním čísle Architekta –> cenzura, privatizace moci, potlačování kritiky, web v rozporu s usnesením VH (připomínky k webu označeny představenstvem, jako interní! přitom řádově 10 kolegů označila web za zmetek)… kdo nevěří nechť tam raději neběží, dostane se jako jiní s odlišným názorem „na index“. Stačí si přečíst poslední zápisy z jednání představenstva = je hned jasné kdo je kdo. Ti dříve narození ještě umí číst mezi řádky. Toť stav Komory 2014. (Pannův článek v Architektovi by měl být na archiwebu publikován, je zásadním sdělením člena představenstva ostatním architektům).
Reakce na text Petra Veličky (K politice architektury), „ Kam kráčíš komoro“? viz níže:
Vážené paní architektky,
vážení páni architekti,

dovolujeme si vás informovat o nových telefonních číslech do pražské kanceláře ČKA, které byli zprovozněny dnes, 29. 7. 2014.

Tak takto vypadá oficiální mail naší komory, která chce někoho vzdělávat.
Pokud je tímto způsobem napsaná i nová politika architektury (nutno podotknout, že již v roce 2009, tento dokument v komoře existoval,než ho smetlo revoluční hnutí) Tak budeme zase o něco více pro smích..... Ostatně nové stránky a facebook komory je naprostý češtinský balzám, jak pravopisně, tak stylisticky. Kritiku o grafice, nerelevantnosti stránek vzhledem k "státnímu úřadu komory" a o naprosté dezinformovanosti z nepřehlednosti stránek jsem již dříve vznesl a byl jsem za to patřičně odměněn.
Ještě by mě zajímalo, zda to memorandum o vzdělávání z roku 2009, kdy bylo podepsáno v rámci předsednictví ČR Evropské unii, někdo četl. Nešlo jen se snažit v rámci komory memorandum alespoň upomínat, když ne vyžadovat? Nešlo využít tehdejší znění Politiky architektury, které bylo z hlediska úrovně proklamačních textů rozhodně sofistikovanější, než současná snaha autorů textu o všechno, bez jakéhokoliv konceptu a hierarchie důležitosti sdělení?
Přeji klidné letní dny
revitalizace komory Tomáš Vích 10.08.14 22:17
a vůle k jejímu otevření a transparentnosti asi trochu ustrnula. Je to běh na dlouhou vzdálenost a práce kvapná málo platná a kdo jinému jámu jámu, sám do ní sám.
stav ČKA? TOM 18.08.14 13:56
jakápak revitalizace, vždyť za spoustou žvanění a "desater" jde jenom o posty, moc a peníze.
ČKA ovládla agresivní organizovaná parta, která nemá práci a tak se přisála na peníze architektů.

Smutný je, že ČKA má teď dva weby. Ten "starý", který prý není graficky dost "cool" ale jsou na něm potřebný informace a ten "nový", který představuje ČKA jako trapnou seznamku. To že se na "nový" web zaregistrovalo po čtyřech měsících od spuštění jenom 50 architektů (z 3500 členů ČKA) je snad jasná zpráva pro všechny.

Partička komnatářů, která ten "nový" web, za velkýho křiku, tři roky připravovala by měla všechny peníze, který z ČKA vytáhla vrátit, protože vyprodukovala trapný zmetek.
add stav ČKA? E.T. 19.08.14 19:40
Hahaha, dobré shrnutí, ale z vedení komory je na Magistrát blízko, věřím, že k členským příspěvkům se nějaký přivýdělek najde, nejlépe tzv. architektonické studie, pro existenci Prahy životně důležité a samozřejmě honorované dle Honorářového řádu.
Něco bližšího o napojení tzv. komnaty a pražskéhomagistrátu? architekt 20.08.14 15:43
Už jsem zaregistroval, že například bývalé HŠH dělá nějakou studii pro magistrát.... Obávám se, že vzniká mafie takto uplacených architektů, kteří budou v následných soutěžích sedět v porotách. Podezření budí i Metropolitní plán a vazba na průběh volby děkana. Může někdo sdělit něco bližšího? Pokládám to za velmi nebezpečné.
spiknutí Bába z pavlače 20.08.14 21:25
Tak tohle je asi nejsmutnější diskuse na archiwebu. Takhle přízemní pomlouvání je skutečně na úrovni udavačských domovnic.
Vtipné bude, až se ukáže, že to podle IP píše jedna zapšklá bába nebo tak něco...
spiknutí Bába z pavlače 20.08.14 21:31
Tak tohle je asi nejsmutnější diskuse na archiwebu. Takhle přízemní pomlouvání je skutečně na úrovni udavačských domovnic.
Vtipné bude, až se ukáže, že to podle IP píše jedna zapšklá bába nebo tak něco...
Nebo pan Smola, naštvaný, že už v komoře neni a nemůže si tlačit na granty na pasivní šmoulí domečky....
re: stav ČKA ? Katka 20.08.14 22:40
To jsem vážně zvědavá jestli partička komnatářů která má "nový" web na svědomí (Janda, Smrčková, Hnilička, Brom) ty peníze za zmetek fakt vrátí
Propojení ČKA a pražskýho magistrátu a IPR je vážně malér. Doporučuju se podívat na složení poroty soutěže jenom pro vyzvaný na Pankác (třeba Hnilička nezávislý porotce a zároveň zaměstnanec IPRu)
stav ČKA Tomáš Vích 21.08.14 19:15
se zlepší, až tam bude více lidí mluvit a zároveň naslouchat a bez afektu hledat správná řešení každodenní agendy, která je vcelku rutinní. Systém volených zástupců to přirozeně umožňuje, přesto vznikají zbytečně generační vlny, které z permanentní evoluce dělají dekádové revoluce. Jestli on to není jen důsledek obecné pohodlnosti a nechuti se angažovat?
Groupthink čili skupinová hloupost Esej Františka Koukolíka 25.08.14 11:15
Groupthink, doslovně "skupinové myšlení", je slovo, které v roce 1972 užil americký sociální psycholog Irving Janis. Ve skutečnosti jde o skupinovou stupiditu obvykle vysoce inteligentních lidí. Podle Janise je groupthink "způsob myšlení, kterému lidé propadnou, jsou-li členy vysoce soudržné skupiny, v níž snaha po dosažení jednomyslnosti zvítězí nad motivací k věcnému hodnocení možnosti jednat jinak". Janis popsal groupthink na příkladech politických rozhodnutí, například toho, které vedlo prezidenta Kennedyho a jeho poradce ke katastrofě v kubánské Zátoce sviní v roce 1961. Groupthink může postihnout jakoukoli skupinu, která se musí rozhodnout, a přitom je pod výrazným tlakem odpovědnosti nebo nedostatku času. Týká se proto špičkových politiků, štábních důstojníků, církevních mocenských špiček, mafiánských šéfů, skupin expertů ve vědě, průmyslu, ekologii, stejně jako skupinových lékařských konzilií. Groupthink charakterizuje osm skupin příznaků: 1. Iluze nezranitelnosti, případně neporazitelnosti, přesvědčení, že se skupina nemůže dopustit chyby, že všechno musí dobře dopadnout. 2. Racionalizace chybných rozhodnutí. Chybné rozhodnutí získá "správné" vysvětlení, nežádoucí skutečnosti se označí žádoucími slovními nálepkami. 3. Víra v morální oprávněnost existence skupiny a jejích rozhodnutí. Sem spadá přesvědčení, že "ve více hlavách je více rozumu", že skupina nutně ví více a je moudřejší a zkušenější než jedinec. 4. Sdílení myšlenkových stereotypů, které řídí rozhodnutí skupiny, včetně stereotypizace jiných skupin. 5. Autocenzura, která se projeví, jakmile člena skupiny napadnou nežádoucí kacířské myšlenky. Ten se z nich obvykle vyzpovídá svému nadřízenému nebo je potlačí. 6. Členové skupiny nevyjadřují své skutečné pocity nad tím, co se děje, čímž posilují pocit, že je vše v pořádku, a vzniká iluze jednomyslnosti. Tři buddhistické opičky, z nichž si jedna zakrývá oči, druhá uši a třetí ústa, jsou vyjádřením "správného postoje", v jehož rámci jedinec chyby, které bezpečně rozlišuje, nevidí, neslyší, nemluví o nich ani o jejich možných anebo skutečných důsledcích. 7. Groupthink vnáší do skupiny pocit přátelské harmonie. Autocenzura a tlak na případně nekonformní členy skupiny lze považovat za prostředky, jimiž se pocit harmonie udržuje. 8. Ochrana vlastního vědomí a ochrana vědomí druhých členů skupiny před negativními informacemi. Mnozí členové skupiny tuto roli na sebe berou dobrovolně, stanou se dobrovolnými strážci myslí svých bližních a jsou v tomto ohledu vysoce aktivní. V průběhu vývoje groupthink skupina přestane uvažovat o alternativách řešení. Volí jednu myšlenku, které se drží. Začne přehlížet námitky a skutečnosti, které svědčí v neprospěch vlastních úvah nebo řešení problému. Proto může v množině možných řešení přehlédnout to, které je optimální. Skupina přestane zkoumat rizika řešení, které zvolila, včetně nákladů, které jsou s ním spjaté. Je lhostejná vůči katastrofálním důsledkům svého rozhodnutí i v době, kdy ještě byla možná rozhodnutí odlišná. Klíčové informace skupina nevyhledává v dostatečné šířce a hloubce. Získané informace výběrově zkresluje, volí jen některé ("vhodné"), jiné vylučuje. Důsledky jsou vidět v Čechách stejně jako kdekoli na světě denně a všude. Nejsou však nic platné, chybí zpětná vazba.
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/groupthink-cili-skupinova-hloupost-d7 4-/zahranicni.aspx?c=2000M122x02c
...zpětná vazba... Zdeněk Skála 26.08.14 14:50
Když chybí zpětná vazba,může se lehce stát,že ten kdo je na půdě si namlouvá sklepní tmu,no a ten ve sklepě se domnívá, že je na půdě...
ad Groupthink Tomáš Vích 28.08.14 02:00
- česky se tomu říká stádní myšlení,
ad stav ČKA? Masar 17.09.14 15:29
to že nový web ČKA je trapárna se hromadou chyb je drobnůstka.
Katastrofa je provázanost ČKA a pražskýho magistrátu a IPRu.
ČKA,IPR rela 17.09.14 15:52
ČKA, IPR(exURM) si natvrdo zprivatizovala parta kolem Kouckého, Plose, Hniličky a dalších napojená na TOP 09
jojo nojo 17.09.14 16:06
jojo, to se pozná totiž podle toho, jestli tam pracujou.
hlavně že ne naměko
Skromný dotaz xyz 26.09.14 13:27
Pan Hnilička zde inzeruje, že do své projekční kanceláře hledá architekta, znamená to, že střet zájmu, o kterém se tolikrát mluvilo, platí jen pro některé úředníky či státní zaměstnance? Pro naše nové samozvané architektonické magistrátní Vůdce, respektive kamarády pana primátora Hudečka, střet zájmů neplatí? Nebo pan Hnilička působí na IPRu jako Ičař a tím je to ošetřeno?

Jak je zde uvedeno výše, nový web komory je malá domů, bylo by zajímavé vědět, kolik Kč se dostalo k tomu studentovi co to zplácal, ale je to prkotina. Ale co mě děsí, je téměř neomezená moc našich demokratických Vůdců. Pana Hudečka sice nikdo demokraticky nezvolil, respektive nějací naši zástupci, ale tu moc má stejně. Zastavit rozpracovaný územní plán, už připomínkovaný, obklopit se partou kámošů a natáhnout je do vedoucích funkcí, rozdat jim zakázky a začít dělat nový územní plán + předpisy, které budou vyhovovat.

Podobný princip jako u pana Drábka, který se rozhodl nerozmazlovat sociálně nejslabší a vyléčit tisíce tělesně postižených prací. Zůstala po něm škoda skoro za dvě miliardy a jen českým zázrakem neskončil ve vězení, ale také mohl ty roky ve funkci ministra páchat vpodstatě cokoliv, bez jakékoliv kontroly či omezení.

Dalším příkladem může být dnes pan Singer, který nás svým rozhodnutím devalvovat korunu a zabránit přijetí Eura, obral o přibližně desetinu úspor, spíš více.

Není Vám divné, že žijeme v "demokracii", ale námi volení (i když oni ani námi přímo volení nejsou) Vůdci, mají vpodstatě neomezenou moc, bez jakýchkoliv kontrolních mechanismů. A mohou zamávat s našimi životy a peněženkami dle své libosti.

A jen poznámka pro študentíky, ale za toho proklínaného a vysmívaného "komunismu" takováhle zlovůle a moc koncentrovaná do jedněch rukou, bez jakékoliv kontroly neexistovala.
pro študentíky Tomáš Vích 26.09.14 15:45
Za komunismu byla zlovůle v rukou strany a vlády, která blokovala kariérní postup, střílela na hranicích a zavírala občany do vězení za protistátní řeči.
re ČKA,IPR nová pražská arch.mafie TOP09 26.09.14 17:18
INSTITUT PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE (IPR) příspěvková organizace Magistrátu Prahy

a kdo taky bere peníze z IPR?

Tomáš Ctibor, pověřený ředitel IPR, developer
zlatý orel Roman Koucký, ČVUT, zaměstnanec IPR

TÝM NOVÝCH PRAŽSKÝCH STAVEBNÍCH PŘEDPISŮ (IPR):
komnatář Pavel Hnilička první místopředseda ČKA, zaměstnanec IPR
starý archi.kmotr Jiří Plos zaměstnanec ČKA, zaměstnanec ČVUT, CKB
David Tichý CKB
Filip Tittl CKB
Eva Faltusová zaměstnanec ČKA

CENTRUM KVALITY BYDLENÍ (CKB)
zlatý orel Michal Kohout ČVUT
Jiří Plos
Jaroslav Šafer druhý místopředseda ČKA
David Tichý
Boris Redčenkov A69, IPR grémium
ipr kopr 26.09.14 18:20
no ještě aby peníze nebrali, když tam pracují.
Mimochodem, pročítal jsem si podklady k metropolitnímu plánu a manuál veřejného prostoru a musím říct, že práce je to rozhodně impozantní.

Hele upřímně řečeno, ten banán co tu píše výkřiky o rozkrádání a privatizaci bez jediného důkazu, ba co - bez jediného argumentu, ten mě už pěkně štve. Nevim, jaké osobní problémy tě trápí, ale přál bych ti, aby se ti povedlo je šťastně vyřešit.
A zkus prosim pomlouvat alespoň trochu na úrovni. Třeba špetička, skutečně špetička argumentační logiky by byla super. Nebo alespoň jeden smysluplný argument. Stačí argumentík.
Ať se to dá číst.
Ale myšlenkové pochody Hniličkova kancelář hledá projektanta = Hnilička je ve střetu zájmů protože dělal nové pražské stavební předpisy... to je trochu bizár ne?
Nebo to všechno píše nějaký čínský automat napojený na googletranlator...
Konec diskuze Tomáš Vích 28.09.14 01:13
Diskuze upadá - konec a zvonec.
Volnost, rovnost, bratrství - SWOT 2015 Tomáš Vích 13.04.15 10:55

Vážené kolegyně a kolegové,
po půl roce u příležitosti valné hromady ČKA znovu otevírám možnost diskuze, kterou jsem v září 2014 zamkl.

Kandiduji do Stavovského soudu.

Loni mi o hlas místo v představenstvu uteklo a celkem mne těší, že Ivan Plicka, který je dnes předsedou Komory a měl o hlas více než já, jej dostal právě ode mne. Já si díky tomuto „znamení osudu“ uvědomil, že bych se raději věnoval klidnější a formulačně důkladné práci ve Stavovském soudu, kde zužitkuji své zkušenosti z dřívější funkce v dozorčí radě a z mé živé zkušenosti z veřejnoprávního sektoru. A když bude zájem, můžu psát vzhledem k mé publicistické praxi i soudničky do Bulletinu, o kterých se léta mluví, že by mohly být zdrojem zábavy a poučení.


Hrozby a výzvy

A.
Vzhledem k dnešní situaci, kdy je Komora dle řady signálů v korupčním poli lobistů ze stavebního a realitně developerského prostředí, bych rád, aby Stavovský soud byl pojistkou právního architektonického prostředí nejen, co se týká našich autorských práv, ale i pojistkou ochrany veřejného zájmu, jak nám zákon předepisuje.

B.
Situace je mezi architekty, jak ji znám, již tradičně konkurenčně konfrontační, asi to patří k našemu profesnímu folklóru. Jestli jde něco v tomto smyslu změnit, pak především ve způsobu, jak jsou prosazovány jednotlivé zájmy skupin a jednotlivců. Každý architekt musí mít právo na volnost názoru, rovnost příležitostí a teprve pak lze očekávat vzájemné pochopení a kolegiální bratrství. Transparentnost umožňuje důvěru a dělá přátele.

Kolegyně a kolegové, jestli se mnou souhlasíte, prosím přijďte v sobotu 18. dubna 2015 na Valnou hromadu České komory architektů v Praze a dejte mi tam svůj hlas.

Děkuji a těším se na viděnou!
Komora je dle řady signálů v korupčním poli lobistů Masar 14.04.15 19:42
souhlasím
Revitalizace ČKA + PSP aktuálně Josef Smola 16.04.15 23:08
24. ledna 2014 byl adresován panu Hniličkovi a ředitelce kanceláře ČKA paní Tešitelové e-mail:
„Vážený pane architekte,
obracím se na Vás jako autorizovaný architekt, na člena představenstva ČKA a koordinátora pracovní skupiny pro nové pražské předpisy. V příloze přeposílám (s jeho svolením) stanovisko pana inženýra Jiřího Šály, s kterým se plně ztotožňuji. Lépe bych to napsat nedokázal.
Prosím považujte to rovněž za mé připomínky k návrhu nové pražské vyhlášky.
S ohledem na blízkost této problematiky mému profesnímu zaměření, bohužel musím považovat za příčinu ohrožení chráněného veřejného zájmu, ke kterému přijetím této vyhlášky může dojít, u autorů, buď nedostatek kompetencí a znalostí stavební fyziky, nebo úmysl, případně kombinaci všech těchto faktorů. Jak správně kolega Šála uvádí, povede naplnění ustanovení k většímu rozšíření vad a poruch staveb a tím i k většímu riziku pro autorizované osoby při výkonu jejich profese.
Hlásí-li se Komora k návrhu znění vyhlášky, poškozuje dle mého názoru rovněž zájmy svých členů. S pozdravem, Josef Smola“.

Aktuální stav, vyplývající rovněž ze zápisů pracovních a konzultačních skupin IPR:

1.Pozastavené PSP i jejich schválená technická novela jsou v rozporu s ústavou, stavebním zákonem i jeho prováděcími předpisy.
2.UHOS upozorňuje, že dosud vydané PSP narušují hospodářskou soutěž.
3.Text nezohledňuje Evropskou úmluvu o krajině (ČR je signatářem)
4.O povinnosti notifikace nebylo nikdy pochyb, Pokud by PSP prošly procesem notifikace, nebylo možné stihnout jejich schválení ještě do voleb.
5.Jeden ze zástupců odborné organizace označil veřejně (na poslední konzultační skupině 25. března) část PSP za „legislativní zmetek“.
6. Nové zjištění, text je rovněž v rozporu se zákonem o pozemních komunikacích.

Stav: z původních PSP zbylo po poslední projednávané verzi, 15.dubna 2015, jen torzo…. Většina textu musí být upravena v souladu s body 1-6 viz výše.
Pan Hnilička, se na jednáních opakovaně chová nekorektně, přestože je znovu placen z veřejného rozpočtu za odstraňování zásadních chyb, kterých se on i jeho tým prokazatelně v původních PSP dopustili.
Na valné hromadě ČKA, tuto sobotu bude kandidovat do představenstva. Pokud bude úspěšný, je pravděpodobné (za stávajících poměrů v představenstvu), že stane v čele ČKA.
Není-li Vám to lhostejné, autorizovaní architekti, prosím přijďte vyjádřit ve volbách Váš názor. Děkuji.
K valné hromadě Pavel 17.04.15 09:36
Dovolím si přidat svůj komentář ke kandidatuře pana Vícha do Stavovského soudu:

1) Myslím, že by neměl být zvolen člověk, který je založením spíše zakřiknutý intelektuál a vyžívá se v psaní sáhodlouhých textů o ničem. Slov jen pro slova. A kterému mezi těmi slovy často uniká samotná podstata.

2) Myslím, že by neměl být zvolen člověk, který je v nějakém osobním propojení se současným zkompromitovaným vedením ČKA i s lidmi okolo (Metropolitní ozvučná deska).

3) Myslím, že by neměl být zvolen člověk, pro kterého bude funkce pravděpodobně jediným zdrojem příjmů, a který na ní bude životně závislý.
Valná hromada Tomáš Novotný 17.04.15 10:06
Na Valnou hromadu jdu právě proto, abych volil Pavla Hniličku, navzdory jeho neúnavným kritikům. A doufám, že nebudu sám. Nejradši bych volil ale celou „jeho partu“, která na rozdíl od všech okolo dělá pro Prahu a architektonické prostředí obecně, nesmírně potřebnou práci. Už to, že vzbuzují takovou nenávist o něčem svědčí…
uživatel Pavel Michal Schwarz 17.04.15 10:50
Zdá se, že uživatele Pavel opravdu trápí jak si kdo vydělává na živobytí. Má ovšem dosti zkreslené představy. Například za rok 2013 utratil cely Stavovský soud 285 000,- . Členů je 9...


Ano, přijďte prosím na VH vyjádřit svůj názor.
Stále doufám, že se, tak jako každý rok, nakonec ukáže, jak malou reálnou podporu zdejší nenávistné výlevy ve skutečnosti mají.
Josef Smola Michal Schwarz 17.04.15 11:00
A komentář představenstva ČKA ke korektnosti výroků pana architekta Smoly po loňské Valné hromadě je k přečtení zde:

https://www.cka.cz/cs/cka/o-komore/valna-hromada/vyjadreni-c eske-komory-architektu-k-prubehu-xxi-valne-hromady-cka

re... Tomáš Vích 17.04.15 11:58
Pavel
- Kdo mne zná, tak ví, že zase tak zakřiknutý nejsem, ale jestli je "zakřiknutý intelektuál" opakem "uřvaného burana", tak jím jsem rád.
- jako člověk společenský a veřejně aktivní se znám se spoustou lidí a na ozvučnou desku jsem chodil hájit transparentnost a demokratičnost územního plánování, což třeba Roman Koucký považuje za nereálné a dává přednost centrálnímu řízení.
- funkce v Komoře, co mám zkušenost, pokryje tak účet za telefon a na obživu to není.

Tomáš Novotný
Pavla Hniličku a jeho partu bych volil, kdyby byla zárukou přátelské, pestré a otevřené Komory. Bohužel toto mé nadějné očekávání zklamal, "parta" vytváří Komoru temnou a má představa je Komora přirozeně osvětlená a pravidelně větraná.

Michal Schwarz
Kritika není nenávist. Generace, které chybí sebereflexe, ji vnímá jako ohrožení. Bez kritického myšlení není demokracie. Naopak snaha umlčet kritické hlasy je projevem touhy po moci, vlastní nejistoty a nečestných úmyslů.
Tomáš Vích Michal Schwarz 17.04.15 12:21
Tomáši, já se ti opravdu snažil porozumět...

Zkus si někdy po sobě přečíst, co vlastně píšeš.
Třeba to o sebereflexi.

Ahoj.
Quo vadis aktuálně? Josef Smola 17.04.15 12:30
Dobrá příležitost si přečíst znovu celý článek „Quo vadis Komoro architektů?“ publikovaný v Hospodářských novinách (text zde ve vláknu 9.5.2014) hodnotící loňskou VH ČKA. S odstupem času si nemyslím, že je lépe… bohužel. Posuďte sami. A rovněž možnost uvést souvislosti na pravou míru. Vyjádření Komory bylo publikováno obratem bez odsouhlasení a vědomí představenstva. Pod pokynem ke zpracování je podepsán pan Lešek, „svévolně“, (v té době již nebyl členem představenstva). Jedná se o bezprecedentní krok, který Komora učinila poprvé od svého založení. Tj. veřejné vystoupení proti svému členovi za kritiku, která je garantovaná v řádech. Redakce Bulletinu odmítla text z HN publikovat s argumentem, že se nejedná o původní příspěvek (!) … jedna z podob cenzury, od té doby v představenstvu zavedená forma jednání. (Omlouvám se pánům Pannovi, Václavíkovi, Sapákovi a Kubovi). S článkem se ztotožnily desítky architektů. Děkuji dodatečně všem za slova podpory, velmi si jich považuji a těším se na viděnou zítra.
Děkuji všem, Tomáš Vích 18.04.15 21:14
kteří mne dnes na valné hromadě volili a zvolili na příští 3 roky za soudce Stavovského soudu ČKA.
valná hromádka čka prahahaha 21.04.15 21:14
valná hromádka čka potřetí na tom samým místě v Praze na ČVUT. I dopoledne poloprázdný sál. Jednání se účastní tak 100 osob. Někteří dorazili jenom odhlasovat a pak hned mizí. Ve srovnání s valnou hromadou ČKAIT žádní význační hosté. Proč by taky ministryně chodila na valnou hromadu lobbistický skupiny, která jí kvůli slavným pražským stavebním předpisům vyzývala k odstoupení?
Účastní se hlavně lidi z orgánků komory a nabalených pracovních skupinek. Minimum mimopražských členů. Na začátku se někdo odváží zmínit pražské stavební předpisy, ale je hned odpálkován.
Judr P. který má jako autor zpackaných pražských předpisů máslo na hlavě,dostane záchvat, když jeden z architektů pochybuje o psp. Bývalý předseda Vrana označí Plose lhářem.
Snížení počtu členů představenstva neprošlo. Znovu pokus odstranit regionální zastoupení, taky naštěstí neprošlo. Pokus oslabit soutěžní řád, taky naštěstí neprošlo. Průběh valné hromádky je několik hodin oživován opileckými výstupy. Úpadek.
haha Michal Schwarz 21.04.15 23:16
Účast- více jak 200 (dle odevzdaných hlasovacích lístků)
Ano, i to je samozřejmě zatraceně málo. Máte-li nápad jak situaci zlepšit, nemusíte ho tajit.
Samotný přesun mimo Prahu ale řešením určitě není. V Brně jistě přijde víc lidí z Brna, Olomouce či Ostravy, ale zaručeně míň z Prahy, Plzně nebo Liberce.
Ale ano, za rok už by měla být VH určitě jinde.

Účastní se ti co mají zájem a něco dělají. Velmi nelogické, že?

"někdo odváží zmínit pražské stavební předpisy, ale je hned odpálkován" -lež
"dostane záchvat, když jeden z architektů pochybuje o psp"- lež
"Bývalý předseda Vrana označí Plose lhářem" -lež

Některé změny řádů přijaty byly, jiné ne. Standardní.
Ano, jeden účastník se opil.

Takže tak.Co dál? Pavel 22.04.15 10:22
Chtěl jsem napsat, že by pomohlo elektronické hlasování, ale pak jsem si vzpomněl jak TOP09 manipulovala s hlasováním v nějakém diskuzním pořadu na ČT a domnívám se, že tahle organizovaná partička TOPáckých pohrobků, které stačilo okolo pouhých 100 až 119 hlasů, k udržení se ve vedení komory, by to zvládla také.

Řešení vidím v autorizaci v ČKAIT, praktický význam stejný, výše ročního příspěvku tři tisíce Kč, + absence výčitek z vykrmování tasemnice komorové. A i když členství v orgánech komory dnes slouží zainteresovaným jen k získávání státních zakázek, věřím, že by je snížení 24 milionové částky, kterou mohou ročně rozfrcat, zabolelo. A možná by tohle vyhladovění, nakonec vedlo k očistě.
hahaha RELA 22.04.15 13:01
Při volbách do orgánů bylo odevzdáno přesně 200 hlasovacích lístků.
Jednání v sále se podle proběhlých hlasování ale opravdu účastnilo jen kolem 100 lidí.
Na začátku jsem nebyla, nevím jestli tam někdo zmiňoval pražské stavební předpisy.
Ale potvrzuju, že Vrana označil Plose za lháře, když tvrdil že PSP projednal s Čkaitem.
Mimochodem to by mě zajímalo jak to že Plos na valné hromadě vystupuje, hlasuje, útočí na členy.On je člen komory? nebo zaměstnanec? nebo host? nebo kdo?
Proslovy opilého účastníka měly aspoň tu výhodu, že alkohol způsobil že se ptal přímo bez zábran.
Martin Rosa Martin Rosa 22.04.15 18:19
Na VH jsem byl letos poprvé a odcházel jsem víceméně s pozitivními dojmy. Na základě několika varování architektů z mého okolí a po několikaletém sledování dění v komoře mimo jiné i prostřednictvím zdejších diskuzí jsem nabyl dojmu, že se mám připravit na něco mnohem horšího. Nakonec se ukázala velká část jednání jako věcná a víceméně bez osobních výpadů (ty výše zmíněné byly v celkovém kontextu naprostými prkotinami). "Opilecké výstupy" byly také naprostou banalitou, které lze s některými dalšími nešvary, jako absolutní nepřipravenost některých diskutujících a jisté organizační zmatky, považovat spíše za folklór. Pro mě osobně to mělo hodně velký přínos v tom, že jsem si na mnoho lidí udělal názor na základě toho, jak skutečně jednají, a ne díky tomu, co je o nich k doslechu – a to v pozitivním i negativním smyslu. Nevím, kdo patří mezi partičku topáckých pohrobků, ale tak nějak mi připadá, že v orgánech komory jsou zkrátka lidé s nějakým názorem (často i dlouhodobě komunikovaným) a chutí něco dělat – a takových, zdá se mi, zrovna v komoře moc není.
Celkově mi přišla nálada klidnější než loni, Tomáš Vích 22.04.15 21:37
asi díky menší účasti a únavě z hadrkování. VH by měla myslím pravidelně pendlovat mezi Moravou a Čechy, aby nedocházelo k úpřednosňování/opomíjení některé části republiky. A zájmové seskupení okolo PSP, to raději na jiném vláknu...
Já se letos na VH ohřál jen asi 4 hodiny na volbu, neb se mne drží chřipka, tak jsem se ani do diskuzí nezapojil.
re: hahaha PJ 23.04.15 08:15
Dobrá poznámka s Plosem nečlenem ČKA. Nečlenství mu ovšem nebrání v napadání členů ČKA z pozice rozzlobeného tatínka - letos zaútočil na arch. Vranu a Veličku kvůli PSP, loni naprosto brutálně a neoprávněně napadl arch. Geberta když navrhoval distanční volby. Zaměstnanec seřve zaměstnavatele. Plose si vypěstovali předchozí generace vedení ČKA, současná parta v tom pokračuje.
JUDr Jiří Plos Tomáš 16.05.15 16:59

Plos je podvodník, který se vydává za experta na urbanismus.
Na pražských stavebních předpisech se ukázalo že je to i mizerný právník.
Tomáš Kadrnožka 17.05.15 10:43
Tomáši, nejen to, dlouhá léta to byla žába na prameni, která vydělávala miliony z příspěvků autorizovaných architektů a přitom podnikala v oboru, třebaže členem komory nebyla.
ad JUDr. Plos památkář 17.05.15 22:52
Pokud se ČKA odstřihne od neblahé a dlouhé etapy s panem Plosem v čele, nastolí to určitě mnohem lepší atmosféru i ve vztazích s námi. Plosův podíl na puči v oboru památkové péče na začátku roku 2006 a jeho letité pletichy v tandemu s R.Kouckým poškodil oba obory, ke škodě spolupráce, v jiných zemích normální.Vloni pro změnu škodil na FA CVUT ve volbách děkana,Střídání a eliminace vlivu budou zdravé obecně.
jaka revitalizace? naplavka 19.06.15 16:27
jaka revitalizace? Plos a jeho klan si dal dosazuji do vedeni komory svoje figurky. Plicka, Svoboda, Hnilicka, Kolarik, Rada a dalsi
ad JUDr. Plos Tomáš Vích 22.06.15 10:15
Být nevoleným sekretářem, tajemníkem, právním poradcem, mluvčím, nebo jak to různě nazvat, je komplikovaná role, která se těžko brání všem lobbistickým vlivům, politikaření a vůbec pletichám v zákulisí. Vždy když si vzpomenu na lidi z prezidentské kanceláře jako Jakl a Hájek nebo dnes Ovčáček a Mynář, tak po mně lezou slimáci.
role Michal Schwarz 29.06.15 16:42
Být nevoleným arbitrem morálky, je ovšem role až k uzoufání snadná, že Tomáši?
re role Tomáš Vích 29.06.15 17:04
Každý hraje roli, jakou mu osud nadělil, to si nevybereš.
konec ředitelky ČKA Těšitelové Rela 27.08.15 16:50
Pane Víchu prý ze dne na den skončila ředitelka ČKA Vladimíra Těšitelová. Jaké je vaše svědectví?
re Tomáš Vích 27.08.15 17:27
Také jsem se to dozvěděl, ale žádné podrobnosti bohužel nevím.
konec reditelky CKA ZK 02.09.15 11:47
conflicts, incompetency, money
ad: jaka revitalizace? ? 11.09.15 19:12
to je pravda, žádná revitalizace komory neprobíhá. Tak třeba starý komunista Rada už je v dozorčí radě asi dvacet roků.
ČKA a revitalizace? Lubomír Hruška 22.09.15 21:06
ČKA jenutno zrušit! Je to instituce sama pro sebe, především pro bafuńáře! Za 25 let jsem nezaregistroval nic konkrétního, v čem by mi ČKA byla užitečná, kromě používání jakéhosi razítka!
Co je Institut plánování a rozvoje Prahy? Co na to Česká komora architektů? 20.11.15 16:06
http://www.archiweb.cz/news.php?action=show&type=1&id=18476

Co je Institut plánování a rozvoje Prahy??? Úřad, diskusní báze, projekční ateliér nebo jeden velký kšeft pro ty, co spolu mluví?
Podobných istitucí bylo v Československé socialistické republice do konce roku 1989 jako máku!!! Co na to Česká komora architektů???

Oni ty holky a kluci, co spolu mluví mají zhusta vlastní ateliéry nebo v privátních atelirérech pracují, ale zároveň jsou významnými městskými úředníky,
kteří regulují, vypisují soutěže, radí politikům, vytvářejí koncepce, spolurozhodují. To je střet zájmů jako prase!!! Nemorální je to jednoznačně
a zároveň je to podhoubí pro kriminální činnost spočívající v pletichách při zadávání veřejných zakázek, zvýhodňování, spolčování etc.
Tuší to někdo z Institut plánování a rozvoje Prahy? Á propos, IPR se samozřejmě může stát regulérním projekčním ateliérem,
ale pak by měl soutěžit spolu s ostatními projektanty.
Co na to Česká komora architektů? NIC Masar 18.12.15 17:47
komora je prolezlá šmejdy, napojenýma na penězovody IPRu, kteří řeší hlavně svoje kšefty.
Takže komora na to NIC.
více tady:
http://www.archiweb.cz/blog.php?blog_id=96447&id_article=270 &comments=show
Česká cena komory architektů prachy 14.03.16 20:58

ze zápisů představenstva komory architektů :

R. Kolařík informoval o svém názoru na porušování svých autorských a osobnostních práv a návaznostech ohledně zaplacení jeho práce při přípravě ČCA.
Diskuze o způsobu proplacení hodin práce nárokovaných R. Kolaříkem v návaznosti na práci dalších členů orgánů a pracovních skupin.
Následuje diskuze o standardním způsobu práce ostatních členů představenstva v návaznosti na uplatňované autorství a diskuze o tom, co je to autorské díle ve vztahu k přípravě podkladů při pověření usnesením představenstva.
R. Kolařík požádal do zápisu zapsat, že Komora nebude používat pojem „celoroční koncept“ – odůvodněním je ochrana jeho duševního vlastnictví a osobnostních práv.
Následuje diskuze o tom co je to celoroční koncept.

Jo a taky si představenstvo odhasovalo zvýšení příspěvků architektů pro komoru
náklady ČCA Tomáš Vích 14.03.16 22:36
Od Pavla Martínka z představenstva a současně z Grémia ČCA vím, že "náklady na přehlídku jsou hrazeny našimi partnery". Ale bohužel nevím, kdo to je?
re: Otázky a odpovědi RELA 13.04.16 15:45
Z jiné diskuze:
Otázky a odpovědi Tomáš Vích 06.04.16 12:50
Tak jsem se dočkal, na včerejším společném zasedání orgánů Komory mi představenstvo na otázky na ČCA odpovědělo:
- Záruky za cenu nese samo a jedná podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
- Příprava je financována z peněz Komory.
- Cíl je, aby ve výsledku podnik nebyl ztrátový.
- Potenciální toxičnost partnerů chápe, ale kodex definován není.
- Otázku po stylovosti, mainstreamovosti či alternativnosti poroty vůbec nechápe.


Takže představenstvo komory se rozhodlo, že utratí 5 950 000 Kč!!! pro sebe a svoje kamarády a to z peněz všech architektů???
A že představenstvo nese samo záruky znamená, že to zaplatí ze svých vlastních kapes?
Důležité je, Tomáš Vích 13.04.16 16:07
že to myslí upřímně.
Důležité je, že "KOMORA NA ROZCESTÍ"? :-))) RELA 14.04.16 17:22

Našla jsem hromadný email, který před valnou hromadou komory 2012,
která byla v Brně, rozesílal "Plosův klan".
Kteří z podepsaných jsou ve vedení komory?


From: komora.na.rozcesti@seznam.cz
Date: 18. April 2012 14:59:40
To: komora.na.rozcesti@seznam.cz
Subject: KOMORA NA ROZCESTÍ

Vážené kolegyně a kolegové,
obracíme se na Vás textem v příloze a chceme Vás požádat o pozornost, samostatný úsudek a případně i podporu.

Václav Aulický, Michal Bartošek, Tomáš Bezpalec, Petr Franta, Michal Gabriel, Ludvík Grym, Jiří Horák, Petr Hrůša, Martin Chvalek, Zdeněk Jiran, Tomáš Jiránek, David Mareš, Vlado Milunič, Martin Peterka, Ivan Plicka, Barbara Potysz, David Prudík, Josef Smola, Jaroslav Šafer, Václav Šebek, Milena Vitoulová, Tomáš Zlámal
"KOMORA NA ROZCESTÍ" :-))) Masar 15.04.16 16:31


To mě pobavilo. A taky jsem si přečetl podklady pro zítřejší valnou hromadu komůrky architektů.

Starý kmotr Jaroslav Šafer co má s Plosem společný byznys CENTRUM KVALITY BYDLENÍ znovu kandiduje do předsavenstva

odkazy:
http://www.cekb.cz/clanky/lideValná hromada 2017 Tomáš Vích 06.04.17 22:02
Za dva týdny opět VH. Tentokrát v Praze. Nějaké novinky?
Z ČCA 2016 zbývá dluh 1 600 000 Kč. Partneři zklamali.
re: dluh 1 600 000 Kč RELA 12.04.17 17:03
Takže, jak se tady psalo před rokem, představenstvo komory neslo samo záruky. Takže to znamená, že dluh zaplatí představenstvo komory ze svých vlastních kapes?
re dluh Tomáš Vích 12.04.17 20:15
Představenstvo ho zaplatí z vlastního účtu Komory, mně to přijde logické, jen by mi přišlo korektní pro ten případ mít letos cca 25% rezervu v rozpočtu.
tuneláři - 2 352 908 Kč RELA 13.04.17 18:10
je to horší, hospodaření tunelářů v představenstvu komory skončilo v roce 2016 s dluhem ve výši - 2 352 908 Kč.
Schodek Tomáš Vích 13.04.17 19:19
Prostě schodek cca 2 miliony. Kvalifikovaný odhad pro rok 2017 by ho měl zohlednit, očekávat z ČCA šest milonů výnos je sen, realita bude okolo tří. Krize neskončila a příští rok pravděpodobně konečně splaskne realitní bublina, která šroubuje ceny nemovitostí na neuvěřitelných 60 tisíc Kč/m2.
tuneláři RELA 21.04.17 14:06
stavy účtů komory v roce 2015 9 539 851 Kč
stavy účtů komory v roce 2016 5 305 189 Kč
Rozpočet 2017 Tomáš Vích 23.04.17 22:55
Pro rozpočet jsem na VH ČKA hlasoval, prý vše nasvědčuje, že bude letošní ročník ČCA z ekonomického hlediska o 100% úspěšnější. Tak zlomte vaz
dotaz Alfons Mucholapka 28.04.17 08:21
CKA uspesnejsi? V cem?
A co ze ta valna hromada uvalela pro pristi generace?
A co ti, co tam nechodi? Souhlasi? Tim padem hazeji klacky pod nohy pristi generaci a cekaji, ze jim budeme v tom uvalenisti delat?
ČCA o 100% úspěšnější Tomáš Vích 28.04.17 09:04
Jak psáno výše, ekonomický osud ČKA závisí dnes na úspěšnosti ČCA. Protože jestli místo předpokládaného zisku vygeneruje schodek, tak už bude na nule. Jestli se Cenu podaří ekonomicky nastartovat, tak příští generace může být jen ráda. Za rok se uvidí.
Škoda, že se nepodařilo schválit distanční volby, v 21. století mi přijdou normální. VH by tak zapojila lidi z regionů a nabrala na vážnosti.


Přidat příspěvek
Předmět:
Autor: Email:
Kontrolní kód
Kontrolní kód
Diskusní příspěvky vyjadřují stanoviska čtenářů, která se mohou lišit od stanovisek redakce.

Redakce archiweb.cz ctí v maximální možné míře svobodu slova, nicméně ve vyjímečných případech si vyhrazuje právo smazat nebo opatřit komentářem příspěvek, který se netýká tématu diskuse, porušuje platné zákony ČR nebo dobré jméno portálu, obsahuje vulgarismy nebo má reklamní charakter.
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Prosinec 2017
arrow
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2017
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.