Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb
NOVY fullbanner
HLEDEJ v sekci     
Svědectví o revitalizaci Komory

Ohlédnutí

Revitalizace Komory myslím začala valnou hromadou v roce 2010, kdy Vlado Milunić, do té doby nechtěný kritik a kverulant, byl zvolen do představenstva ČKA. Představoval tehdy odvahu a sílu odkrývat přešlapy svých stejně slavných kolegů, které byly do té doby tabu. Byl to důležitý vklad do Komory. Milunić díky své osobní autoritě ukázal, že je možno a dokonce nutno odmítnout špinavé zvyklosti architektonické praxe a že to nelze udělat jinak než přímou individuální kritikou a že je třeba jít s kůží na trh do rizika nepochopení i případného odmítnutí. A ledy se pohnuly.

V roce 2011 jsem kandidoval do dozorčí rady s textem:
ČKA je laickou, odbornou i politickou veřejností vnímána jako bezvýznamné profesní seskupení, které v rozhodujících okamžicích nevydává žádná, popřípadě velice slabá stanoviska, která ji zpětně vrhají do stínu zájmu veřejnosti, médií a politiků.
Komora rozhoduje o regulérnosti soutěží a má tak zásadní vliv na spravedlivost rozdělování veřejných zakázek. Značnému procentu občanů je zřejmé, že výběrová řízení na zastupitelstvech obcí a měst jsou tím či oním způsobem cinknuté, netransparentní a v řadě aspektů neregulérní, tedy nelegální.
21 let po listopadu '89, máme téměř perfektní legislativu, profesní a etický řád, soutěžní řád a autorizační řád, ale co nám schází je schopnost je ctít, dodržovat a prakticky používat, ať už jako jednotlivci nebo v rámci institucí jakou je i ČKA. Česko bude skutečnou demokracií pouze tehdy, budou-li tu demokratické zákony v reálném čase a za reálnou cenu i normálně fungovat, to je to, o co dnes běží.
S tím jsem byl do dozorčí rady zvolen spolu s dalšími, sice trochu jinak, ale rovněž kriticky uvažujícími kolegy. V Komoře vzniklo nové reformní křídlo.


Svědectví
Pojal jsem svoji roli jako správný kvaker, totiž, že je nutno přinášet svědectví o Komoře okolnímu světu a tím ji proměňovat. „Nová“ generace roku 2011 v komoře obsadila cca ¼ míst. A vypukly diskuze. Zejména v představenstvu, kde se řeší aktuální aktivity Komory. Dozorčí rada a Stavovský soud jsou vázány vyšetřováním a souzením kauz, které si většinou sami nevybírají, neboť jsou jim procedurálně přidělovány na základě podání zvenku.
Viděl jsem neprůhlednost a nezodpovědnost.
Viděl jsem omlouvání velkých a přísné trestání drobných přestupků.
Viděl jsem slabé soudy, nepohotovost představenstva a nedůslednost dozorčí rady.
Viděl jsem nedohody, hašteření, převod obecných problémů do osobních sporů.
Poslední asi 3 roky jsem aktivní v občanských iniciativách. Jsou to většinou svého druhu domobrany hájící vzájemně sdílené principy zdravého rozvoje města. Je to dobrovolná neplacená práce a přesto nebo právě proto velice snadno spolu kooperujeme, protože nikdo nemá postranní úmysly a čestný cíl je všem jasný a srozumitelný. V Komoře se naopak často rádo bagatelizuje, procesně komplikuje, zřejmě díky vzájemné nedůvěře a nejasným preferencím. Dnešní rozpory jsou především mezi "starými" a "novými". Dnešní situace je více méně zablokovaná rozkolem, který Komoru ochromuje. Komora nemá zformulovanou vizi a sladěné cíle. Kdybych nebyl rebel, podobně jako dříve Vlado Milunić, tak v této situaci do Komory nekandiduji a dělám mrtvého brouka a občas cynicky něco utrousím, jako to dělají moji „moudří“ kamarádi kolegové architekti.


Komoru je třeba změnit
Věřím, že po valné hromadě dojde k pročištění vzduchu. Komoru je třeba definitivně změnit.
Komora musí konečně začít hájit veřejný zájem, ne oligarchický jako dosud. Jinak se pravděpodobně se vší ostudou zaslouženě zhroutí.
Komora musí opustit lepkavý model „rodiny“ architektů plný pochopení pro chyby a slabosti blízkých.
Komora se musí stát kritickou ven i sebekritickou dovnitř.
Komora musí být jasná, pestrá, konstruktivní, legální a transparentní.
Na valné hromadě 2012 očekávám potvrzení vůle k otevřenosti, zodpovědnosti, konsensuálnosti a schopnosti nalézat spravedlnost. Ne pravicové nebo levicové, ale věcně racionální jednání s demokratickým zvážením všech pro a proti. Trestat přestupky a oceňovat přínosy. Signalizovat co považujeme za nepřípustné a co ctíme a hájíme. To se ale stane, jen pokud budou kandidovat ti, kterým o to jde.

2. 2012


KRIZE A VIZE
SWOT 2014


K příležitosti mé letošní kandidatury do představensva ČKA a pro aktuální diskuzi o vizi nabízím rámcovou swot analýzu činností představenstva.
Ze zkušenosti vím, že představenstvo vydává mnoho energie na mnoha frontách, na kterých stejnou činnost s větším úspěchem vykonávají specializované instituce, a nezbývá mu čas a síla se do důsledku věnovat činnostem, ve kterých je Komora nezastupitelná:

- garance regulérních soutěží,
- připomínkování zákonů a předpisů,
- dokončení a prosazení do praxe standardů výkonů projekčních prací,
- akční politika architektury, kdy lze vydáváním stanovisek k mediálním kauzám získat pozornost a podporu veřejnosti v péči o domy, města a o krajinu.

Hrozbou pro naši profesi, která se podílí na zásadních životních investicích, je podezření z korupce vyplývající ze sebestřednosti jedněch a nezájmu druhých, což vede k nafukování realitní bubliny, ke krizi stavebnictví, ekonomiky a společnosti. Z krize se lze vymanit jen změnou stylu jednání. Je třeba opustit osobní spory a místo nich se věnovat zodpovědné spolupráci, budovat vzájemnou důvěru a nacházet společné vize vedoucí k postupné celkové harmonizaci našeho prostředí.

3. 2014

VOLNOST, ROVNOST, BRATRSTVÍ
SWOT 2015

Loni mi o hlas místo v představenstvu uteklo a celkem mne těší, že Ivan Plicka, který je dnes předsedou Komory a měl o hlas více než já, jej dostal právě ode mne. Já si díky tomuto „znamení osudu“ uvědomil, že bych se raději věnoval klidnější a formulačně důkladné práci ve Stavovském soudu, kde zužitkuji své nabyté znalosti z funkce v dozorčí radě a z mé živé zkušenosti z veřejnoprávního sektoru. A bude-li zájem, můžu psát vzhledem k mé publicistické praxi i soudničky do Bulletinu, o kterých se léta mluví, že by mohly být zdrojem zábavy a poučení.

 

Hrozby a výzvy

A.
V dnešní přetrvávající situaci, kdy je Komora dle řady signálů v korupčním poli lobistů ze stavebního a realitně developerského prostředí, bych rád, aby Stavovský soud byl pojistkou právního architektonického prostředí nejen, co se týká našich autorských práv, ale i pojistkou ochrany veřejného zájmu, jak zákon Komoře předepisuje.

B.
Situace je mezi architekty, jak ji znám, již tradičně konkurenčně konfrontační, asi to patří k našemu profesnímu folklóru. Jestli jde něco v tomto smyslu změnit, pak především ve způsobu, jak jsou prosazovány jednotlivé zájmy skupin a jednotlivců. Každý architekt musí mít právo na volnost názoru, rovnost příležitostí a teprve pak lze očekávat vzájemné pochopení a kolegiální bratrství. Transparentnost umožňuje důvěru a dělá přátele.
 

Kolegyně a kolegové, jestli se mnou souhlasíte, prosím přijďte v sobotu 18. dubna 2015 na Valnou hromadu České komory architektů v Praze a dejte mi svůj hlas.

Děkuji a těším se na viděnou!

 

13. dubna 2014

 

21.02.12 10:40
Návštěvnost: 21303 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Komentáře
Předmět Autor Datum
Desatero Tomáš Vích 11.04.12 14:37
KRIZE A VIZE 2014 Tomáš Vích 16.04.14 13:18
add kandidatura p. Vícha xy 16.04.14 15:23
vůbec nefunguje web ČKA .... 16.04.14 16:04
jede tento shmh 16.04.14 17:22
Angažovanost architekta Vícha . 17.04.14 12:53
Angažovanost Jan Brejcha 17.04.14 14:16
Angažovanost Tomáš Vích 18.04.14 13:41
99, 98, 97 hlasů Tomáš Vích 26.04.14 20:37
gratulace Josef Smola 29.04.14 23:32
Josefe díky! Tomáš Vích 30.04.14 00:20
Quo vadis Komoro architektů? Josef Smola 09.05.14 08:10
Představenstvo komory ph 11.05.14 23:19
ph Michal Schwarz 12.05.14 02:03
Michal Schwarz ph 12.05.14 09:58
Počty hlasujících: Tomáš Vích 12.05.14 14:26
K politice architektury a stavu Komory Josef Smola 10.08.14 12:48
revitalizace komory Tomáš Vích 10.08.14 22:17
stav ČKA? TOM 18.08.14 13:56
add stav ČKA? E.T. 19.08.14 19:40
Něco bližšího o napojení tzv. komnaty a pražskéhomagistrátu? architekt 20.08.14 15:43
spiknutí Bába z pavlače 20.08.14 21:25
spiknutí Bába z pavlače 20.08.14 21:31
re: stav ČKA ? Katka 20.08.14 22:40
stav ČKA Tomáš Vích 21.08.14 19:15
Groupthink čili skupinová hloupost Esej Františka Koukolíka 25.08.14 11:15
...zpětná vazba... Zdeněk Skála 26.08.14 14:50
ad Groupthink Tomáš Vích 28.08.14 02:00
ad stav ČKA? Masar 17.09.14 15:29
ČKA,IPR rela 17.09.14 15:52
jojo nojo 17.09.14 16:06
Skromný dotaz xyz 26.09.14 13:27
pro študentíky Tomáš Vích 26.09.14 15:45
re ČKA,IPR nová pražská arch.mafie TOP09 26.09.14 17:18
ipr kopr 26.09.14 18:20
Konec diskuze Tomáš Vích 28.09.14 01:13
Volnost, rovnost, bratrství - SWOT 2015 Tomáš Vích 13.04.15 10:55
Komora je dle řady signálů v korupčním poli lobistů Masar 14.04.15 19:42
Revitalizace ČKA + PSP aktuálně Josef Smola 16.04.15 23:08
K valné hromadě Pavel 17.04.15 09:36
Valná hromada Tomáš Novotný 17.04.15 10:06
uživatel Pavel Michal Schwarz 17.04.15 10:50
Josef Smola Michal Schwarz 17.04.15 11:00
re... Tomáš Vích 17.04.15 11:58
Tomáš Vích Michal Schwarz 17.04.15 12:21
Quo vadis aktuálně? Josef Smola 17.04.15 12:30
Děkuji všem, Tomáš Vích 18.04.15 21:14
valná hromádka čka prahahaha 21.04.15 21:14
haha Michal Schwarz 21.04.15 23:16
Co dál? Pavel 22.04.15 10:22
hahaha RELA 22.04.15 13:01
Martin Rosa Martin Rosa 22.04.15 18:19
Celkově mi přišla nálada klidnější než loni, Tomáš Vích 22.04.15 21:37
re: hahaha PJ 23.04.15 08:15
JUDr Jiří Plos Tomáš 16.05.15 16:59
Tomáš Kadrnožka 17.05.15 10:43
ad JUDr. Plos památkář 17.05.15 22:52
jaka revitalizace? naplavka 19.06.15 16:27
ad JUDr. Plos Tomáš Vích 22.06.15 10:15
role Michal Schwarz 29.06.15 16:42
re role Tomáš Vích 29.06.15 17:04
konec ředitelky ČKA Těšitelové Rela 27.08.15 16:50
re Tomáš Vích 27.08.15 17:27
konec reditelky CKA ZK 02.09.15 11:47
ad: jaka revitalizace? ? 11.09.15 19:12
ČKA a revitalizace? Lubomír Hruška 22.09.15 21:06
Co je Institut plánování a rozvoje Prahy? Co na to Česká komora architektů? 20.11.15 16:06
Co na to Česká komora architektů? NIC Masar 18.12.15 17:47
Česká cena komory architektů prachy 14.03.16 20:58
náklady ČCA Tomáš Vích 14.03.16 22:36
re: Otázky a odpovědi RELA 13.04.16 15:45
Důležité je, Tomáš Vích 13.04.16 16:07
Důležité je, že "KOMORA NA ROZCESTÍ"? :-))) RELA 14.04.16 17:22
"KOMORA NA ROZCESTÍ" :-))) Masar 15.04.16 16:31
Valná hromada 2017 Tomáš Vích 06.04.17 22:02
re: dluh 1 600 000 Kč RELA 12.04.17 17:03
re dluh Tomáš Vích 12.04.17 20:15
tuneláři - 2 352 908 Kč RELA 13.04.17 18:10
Schodek Tomáš Vích 13.04.17 19:19
tuneláři RELA 21.04.17 14:06
Rozpočet 2017 Tomáš Vích 23.04.17 22:55
dotaz Alfons Mucholapka 28.04.17 08:21
ČCA o 100% úspěšnější Tomáš Vích 28.04.17 09:04
show all comments add comment
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Leden 2018
arrow
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2018
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.