Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
LOGIN  (permanent)
User:
Password:
Lost password?
New user registration
archiweb

SEARCH   in      
CAMORRA ARCHITEKTŮ-NÁLEZ

KONTROLNÍ NÁLEZ
 
pro porušení povinností představenstvem České camorry
architektů (dále jen ČCA), v souladu se zabezpečením vyrovnaného rozpočtu pro rok 2016.

Podle § 13 Organizačního, jednacího a volebního řádu České camorry
architektů dozorčí rada České camorry architektů (dále jen
DR ČCA) vydává tento kontrolní nález.

Která povinnost, jakým skutkem a kým byla porušena
DR ČCA při výkonu své kontrolní činnosti zjistila porušení usnesení
valné hromady ČCA z roku 2016.

Valná hromada České camorry architektů (dále jen VH ČCA) ve
svém usnesení ze dne 16. dubna 2016 schválila v bodu 2.4 v souladu
s ustanovením §25 odst. 4 písm. j) zákona č. 360/1992 Sb.,
v platném znění a v souladu s ustanovením § 4a, 4b Organizačního,
jednacího a volebního řádu ČCA rozpočet České camorry
architektů pro rok 2016 jako vyrovnaný: 
v celkové výši výnosů 28 300 000,- Kč; 
v celkové výši nákladů 28 300 000,- Kč.

Na základě výsledku hospodaření za rok 2016 lze konstatovat,
že: 
celkové výnosy ČCA za rok 2016 činí 24 646 182 Kč, což je 87 % schváleného rozpočtu, 
celkové náklady dosáhly částky 26 999 090 Kč, tj. 95 % schváleného rozpočtu. 

Hospodaření České camorry architektů tak skončilo v roce 2016 se schodkem
(před zdaněním) ve výši - 2 352 908 Kč.

Představenstvo ČCA je podle §3 odst. 3 Organizačního, jednacího
a volebního řádu České camorry architektů (dále jen OJVŘ)
zodpovědné za správu majetku a finančních prostředků Camorry.
Podle §4 odst. 1, §4a odst. 1 OJVŘ se financování veškerých činností
Camorry řídí schváleným rozpočtem.

DR ČCA v souladu s § 13, odst. 2 OJVŘ vyzývá představenstvo
ČCA, aby podle § 4c odst. 4 OJVŘ informovalo o změně ve schváleném
rozpočtu a tuto změnu odůvodnilo.


https://www.facebook.com/Komora-architekt%C5%AF-INFO-1054235164604423/


CAMORRA ARCHITEKTŮ, 15.04.17 13:10
Attendance: 6156 readers
Share: 
Send link to this page by email
Your name Your e-mail address
Message
Addresses  (comma separated)
Comments
Subject Author Date
předsavenstvo NFPK 15.04.17 13:18
zaťali sekyru hluboko ooo 15.04.17 13:34
na co? ČKA 18.04.17 20:43
komora je hlavně na to Masar 20.04.17 12:43
tuneláři RELA 21.04.17 14:09
trestní oznámení Novotný 21.04.17 14:31
komoru zrusit H 28.04.17 09:00
RELA XXX 26.05.17 08:52
Cha! Tomáš Vích 26.05.17 14:50
RE: Plicka H 26.06.17 16:34
RE:Plicka XYZ 30.06.17 09:26
Kdo ridi Plicku ? Tadeas 07.07.17 09:06
Realita Tomáš Vích 07.07.17 10:55
show all comments add comment
Job find
Actuals
Event calendar
arrow
November 2017
arrow
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Daily news
e-SHOP
BLOG - last articles
Last comments
BLOG - last comments
TOPlist © archiweb.cz 1997-2017
All materials shown on this web site are subjected to copyright (No.121/2000 Sb.). Any publication or distribution of the content is forbidden without a written consent of the provider.
archiweb.cz uses news agency reports of ČTK, which stipulates all copyright. Any publication or distribution of the content from ČTK sources is forbidden without a written consent of ČTK.